Cu cărțile pe masă!

Cu cărțile pe masă!

 1. Radu  Păiuşan – Generalul Bănăţean Ştefan Stoika – luptător pentru independenţă şi unitate naţională. The General Stefan Stoika fighter for national independence and unity, 973-687-093-6, 2003
 2. Radu Păiuşan – Participanţii bănăţeni la lupa pentru Independenţa şi Unitatea Naţională 1830-1918, 973-687-166-5, 2003
 3. Cornel Petroman – Astra în Banat până la Marea Unire, 973-687-447-8, 2006
 4. Valeriu Ureche – Organizarea administrativ-teritorială a României 1918-2007, 978 -973-687-585-4, 2007
 5. Valeriu Ureche – Patru decenii în slujba timişenilor. Administraţia judeţului Timiş la 40 de ani 1968-2008, 978-973-687-610-3, 2007
 6. Virgil Popescu – Situaţia ţărănimii şi problema agrară din judeţul Timiş-Torontal în perioada 1900-1921, 978-973-687-673-8, 2008
 7. Tiberiu Ciobanu – Banatul medieval în viziunea istorică a lui Patriciu Drăgălina, 978 -973-687-716-2, 2008
 8. Tiberiu Ciobanu – Monografism bănăţean. Istoria medievală a Banatului reflectată în monografii alcătuite în a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi prima jumătate a secolului al XX-lea, 978 -973-687-736-0, 2008
 9. Tiberiu Ciobanu – Istoriografia românească de la începutul secolului al XIX-lea până la Marea Unire privitoare la evul mediu bănăţean, 978 -973-687-781-0, 2008
 10. Tiberiu Ciobanu – Cercetarea istorică românească din secolul al XIX-lea şi prima jumătate a veacului XX privind epoca medievală în Banat Sinteză. The Romanian Historical Research from the 19th Century about the Medieval Epoch in the Banat Synthesis, 978 -973-687-835-0, 2009
 11. Constantin Gomboş, Ioan Rado – Dincolo de sârmă ghimpată, lagărul… (Din istoria lagărului de prizonieri din Timişoara 1941-1945), 978 -973-687-879-4, 2009
 12. Tiberiu Ciobanu – Istoriografia românească din perioada 1918-1948 referitoare la Evul Mediu bănăţean, 978-973-687-943-2, 2009
 13. Constantin C. Gomboş – Istorie, suferinţă şi speranţă. Calvarul unei familii de români din fostul judeţ Someş după Diktatul de la Viena (30 august 1940-1 mai 1949), 978-606-569-062-2, 2010
 14. Tiberiu Ciobanu – Cărturari români cu preocupări referitoare la istoria medievală a Banatului. Cuprinderi bibliografice, 978-606-569-066-0, 2010
 15. Angela Rotariu-Dumitrescu – Istoria învăţământului românesc din Banat 1900-1918, 978-606-569-117-9, 2010
 16. Tiberiu Ciobanu – Istoriografia romaneasca din secolul al XIX-lea si prima jumatatea secolului al XX-lea referitoare la Banatul medieval, vol. I, 978-606-569-174-2, 2010
 17. Tiberiu Ciobanu – Istoriografia romaneasca din secolul al XIX-lea si prima jumatatea secolului al XX-lea referitoare la Banatul medieval, vol. II, 978-606-569-175-9, 2010
 18. Tiberiu Ciobanu – Istoria medievală a Banatului reflectată în opera lui Ioachim Miloia, 978-606-569-354-8, 2012
 19. Col. (rtr.) Constantin C. Gomboş – Noi cei din Calea Lipovei. Însemnările unui ofiţer din Bg. 41 RDTH despre evenimentele din Decembrie 1989 de la Timişoara, 978-606-569-431-6, 2012
 20. Ileana Silveanu – Cărările speranţei. Destine ale rezistenţei anticomuniste din Banat vol. XI, 978-606-569-444-6, 2012
 21. Tiberiu Ciobanu – O prezentare a cadrului istorico-geografic al Banatului medieval, 978-606-569-499-6, 2012
 22. Tiberiu Ciobanu – Integrarea cercetărilor istorice referitoare la Banatul medieval în mişcarea generală istoriografică românească (Cele întreprinse de cărturari români bănăţeni şi nu numai în secolul al XIX-lea şi prima jumătate a secolului al XX-lea). The integration of the historical research regarding the medieval Banat in the general historiographical romanian movment (Those undertaken by Romanian scholars from Banat and only in the XIX-th Century but also in the first half of the XX-th Century), 978-606-569-540-5, 2013
 23. Tiberiu Ciobanu – Cercetarea istorică românească din a doua jumătate a secolului al XIX-lea referitoare la Evul Mediu bănăţean, 978-606-569-978-6, 2015 
 24. Tiberiu Ciobanu – Vlad Ţepeş Dracula şi politica sa externă (1456-1462), 978-606-32-0905-5, 2020
 25. Constantin C. Gomboș – Nicolae Munthiu (ofiţer de naţionalitate română din armata austro-ungară) : scrisori de pe frontul din Galiţia (1914-1918) : drama ostaşilor români din armata austriacă pe Frontul din Galiţia –  978-606-32-1135-5, 2022
 26. Otilia Breban, Tiberiu Ciobanu – Mari biruințe ale oștilor române repurtate în evul mediu, ISBN 978-606-32-1188-1, 2022
Translate