Cu cărțile pe masă!

Cu cărțile pe masă!

 1. Lucia Anucuţa, Partenie Anucuţa – Psihologie şcolară. Învăţarea rapidă şi eficientă, 973-97519-8-9, 1995
 2. Partenie Anucuţa – Metode de cercetare psihologică a personalităţii, 973-99029-7-9, 1999
 3. Vasile Perciun – Dimensiunea proiectivă a relaţiilor interpersonale, 973-98373-7-9, 1999
 4. Dorel Ungureanu – Educaţie şi curriculum, 973-8027-04-7, 1999
 5. Partenie Anucuţa – Pedagogie pentru studenţi şi cadre didactice care dau examen de definitivat şi gradul II, 973-99029-2-8, 1999
 6. Dorel Ungureanu – Compendiu logopedic şcolar, 973-98373-5-2, 1999
 7. Partenie Anucuţa – Particularităţi ale cunoaşterii figurative şi operative la elevii ambliopi, 973-99029-8-7, 1999
 8. Vasile Perciun – Psihoanaliză clinică, 973-8027-22-5, 2000
 9. Vasile Perciun – Curs de psihoanaliză, 973-8027-23-3, 2000
 10. Vasile Perciun – Psihologie medicală, 973-8027-30-6, 2000
 11. Vasile Perciun – Curs de psihologie medicală, 973-8027-31-4, 2000
 12. Rodica Popa – Istoria psihologiei, 973-8027-38-1, 2000
 13. Ana Muntean – Violenţa domestică, 973-8027-57-8, 2000
 14. Ana Muntean, Narcisa Popescu, Smaranda Popa – Victimele, 973-8027-62-4, 2000
 15. Poesis Miuţ – Psihologie generală, vol. I, 973-8027-64-0, 2000
 16. Poesis Miuţ – Psihologie generală, vol. II, 973-8027-91-3, 2001
 17. Suzanne B. Robert-Ouvray – Copil abuzat, copil meduzat, 973-8244-01-3, 2001
 18. Zoltan Bogathy, Pavel Petroman – Psihologia astăzi, 973-8244-05-6, 2001
 19. Poesis Miuţ  – Stresul şcolar, 973-8244-08-0, 2001
 20. Vasile Perciun – Psihologie clinică, 973-8244-12-9, 2001
 21. Pavel Petroman – Începuturile psihologiei la Timişoara, 973-8244-15-3, 2001
 22. Ciprian Pânzaru – O incursiune în ştiinţa şi arta manipulării, 973-8244-91-0, 2001
 23. Mona Vintilă – Igienă şi sănătate mentală, 973-8244-46-3, 2001
 24. Ioan Al. Dumitru – Educaţie şi învăţare, 973-8244-60-9, 2001
 25. Zoltan Bogathy – Conflicte în organizaţii, 973-8244-89-7, 2001
 26. Pavel T. Petroman – Afirmarea psihologiei. Direcţii şi orientări în cadrul psihologiei explicite, 973-687-062-6, 2002
 27. Letiţia Hancheş, Ramona Tutunaru – Elemente orientative în proiectarea didactică – învăţământul  primar, 973-687-064-2, 2002
 28. Nuţ Sava – Anxietate şi performanţă la tineri, 973-687-136-3, 2003
 29. Doina Păşcuţă – Copilul dislalic, 973-687-095-2, 2003
 30. Doina Păşcuţă – Educaţia perceptiv-motrică şi actul lexico-grafic, 973-687-096-0, 2003
 31. Zoltán Bogathy, Pavel Petroman –  Psihologia astăzi, 973-687-173-8, 2004
 32. Adina Popa -Terzea, Tatiana Stoianovici-Hera – Pentru o comunicare eficientă, 973-687-248-3, 2004
 33. Nuţ Sava – Problematica Educaţiei şi a Curriculum-ului, 973-687-189-4, 2004
 34. Alina Mariş, Letiţia Hancheş – Practica pedagogică – componentă a formării iniţiale a cadrelor didactice, 973-687-253-X, 2004
 35. Doina Păşcuţă, Olga Tican – Educaţia perceptiv-motrică şi actul lexico-grafic, 973-687-199-1, 2004
 36. Ion Al. Dumitru – Consiliere psihopedagogică, 973-687-268-8, 2004
 37. Carmen Stanciu – Teorii ale personalităţii cu aplicaţie în asistenţa socială. Caiet de seminar, 973-687-313-7, 2005
 38. Dorina Login – Prevenţie şi sănătate mintală în adolescenţă, 973-687-364-1, 2006
 39. Adela Cîndea Măgăţ – Practica pedagogică – mijloc al profesionalizării didactice, 973-687-372-2, 2006
 40. Elisabeta Golea  – Rolul familiei în educarea şcolarului mic, 973-687-504-0, 2007
 41. Vîtu Snejana Ioana – Influenţa anxietăţii asupra performanţelor şcolare la puberi, 973-687-505-9, 2007
 42. Vîtu Snejana Ioana – Metode interactive de predare, 973-687-507-5, 2007
 43. Petrescu Poesis, Franţ Ancuţa, Lucica Silvia – Teorii şi practici educaţionale, 978 -973-687-576-2, 2007
 44. Teodora Anghel – Curs de psihanaliză, 978-973-687-620-2, 2007
 45. Poesis Petrescu – Fundamentele psihologiei, 978-973-687-649-3, 2008
 46. Poesis Petrescu – Psihologie şi educaţie, 978-973-687-650-9, 2008
 47. Letiţia Trif – Pedagogia învăţământului preşcolar şi primar,  978 -973-687-657-8, 2008
 48. Letiţia Trif – Managementul clasei/grupului educaţional, 978 -973-687-707-0, 2008
 49. Amalia Marinca – Elevii supradotaţi. Identificarea, educarea, şi reuşita lor şcolară, 978 -973-687-800-8, 2008
 50. Luminiţa Pană, Ramona Tutunaru – Psihologia vârstelor. Formare, evoluţie şi involuţie, 978-973-687-841-1, 2009
 51. Poesis Petrescu – Psihologie pentru examenul de definitivare în învăţământ: Profesori de psihologie, 978-973-687-842-8, 2009
 52. Teodora Anghel – Curs de psihanaliză, 978-973-687-852-7, 2009
 53. Ramona Hurduzeu – Elemente de psihologie educaţională. Repere teoretice şi aplicaţii practice, 978-973-687-855-8, 2009
 54. *** Sesiunea de comunicări ştiinţifice „Cultura psihopedagogică… O necesitate?”, 29 mai 2009 Timişoara, 978-973-687-873-2, 2009
 55. Teodora Anghel – Psihologia sănătăţii şi elemente de psihosomatică, 978-973-687-957-9, 2009
 56. Dănuţ Ioan Craşovan – Metodologia cercetării psihologice. Concepte, tehnici şi teorii fundamentale, 978-973-687-959-3, 2009
 57. *** Manager pentru calitate şi performanţă. Management educaţional. Studii şi articole legate de experienţa de formare din cadrul proiectului PHARE RO2005⁄ 017-553.04.01.02.04.02.01, 978-973-687-815-2,2009
 58. Florina Tucra, Diana Oszlanszky – Copilul cu carenţe educative speciale,  978-606-569-195-7, 2010
 59. Doina Păşcuţă, Floriana Ţucra, Diana Oszlanszky – Educaţia incluzivă – alternativă sau necesitate. Îndrumător pentru cadrele didactice din şcoala incluzivă, 978 -973-687-947-0, 2010
 60. Avram Florea – Îndrumător de practică pedagogică, 978 -973-687-944-9, 2010
 61. Mihaela Rădescu – Profesorul manager – o abordare managerială a activităţii educative. Lucrare metodico-ştiinţifică, 978-606-569-004-2, 2010
 62. Carmen Mirela Roman – Perspective manageriale în curriculum-ul la decizia şcolii în educaţia obligatorie, 978-606-569-016-5, 2010
 63. Corina Ardelean – Modalităţi de promovare a reuşitei şcolare, de prevenire şi înlăturare a eşecului şcolar, 978-606-569-024-0, 2010
 64. Tican Olga – Modalităţi de prevenire şi corecţie a deficienţelor de calcul la şcolarii mici, 978-606-569-032-5, 2010
 65. Craşovan Dănuţ Ioan – Bazele psihologiei experimentale, 978-606-569-204-6, 2011
 66. Craşovan Dănuţ Ioan – Fundamentele testării psihologice, 978-606-569-205-3, 2011
 67. Simpozionul Naţional „Metode moderne de învăţare interactivă”, Timişoara, 14 martie 2011, 978-606-569-224-4, 2011
 68. Carmen Rămineanţu – Învăţarea la elevul de vârstă şcolară mică, 978-606-569-234-3, 2011
 69. Carmen Răminenaţu – Strategiile didactice între clasic şi modern, 978-606-569-235-0, 2011
 70. Olga Tican – Integrarea elevilor mici cu deficienţe de calcul matematic în şcoala de masă, 978-606-569-842-0, 2014
 71. Olga Tican – Modalităţi de prevenire şi de corectare a deficienţelor de calcul la şcolarii mici, 978-606-569-844-1, 2014
 72. Olga Tican – Metode şi tehnici de verificare şi evaluare a rezultatelor şcolare în învăţământul primnar, 978-606-569-845-1, 2014
 73. Nicoleta Manuela Lazăr – Învățământul special integrat în școlile aflate în subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, 978-606-32-0337-4, 2016
 74. Nicoleta Manuela Lazăr – Influența părinților în dezvoltarea psihică a preșcolarilor, 978-606-32-0338-1, 2016
 75. Anghel Teodora – Științe comportamentale și psihologia sănătății. Caiet de laborator, 978-606-32-0445-6, 2017
 76. Adriana Roman – Puterea simplității – Depășește nefericirea și regăsește bucuria de a trăi, 978-606-32-0570-5, 2018
 77. Adriana Roman – Puterea simplității – Ghid de exerciții, 978-606-32-0571-2, 2018
 78. Crisanta Alina Mazilescu – Tehnici de comunicare – Elemente de Analiză sistemică, A.T. și P.N.L., 978-606-32-0752-5, 2019
 79. Doru Constantin – Aspecte privind formarea profesională în organizații, 978-606-32-0753-2, 2019
 80. Teodora Anghel – Medicna dentara – Psihologie medicala. Studiem, recapitulam, memoram, vizionam, raspundem si practicam Mindfulness, 978-606-32-0671-9, 2019
 81. Crisanta Alina Mazilescu, Lia Dolga, Hannelore Elfride Filipescu, Maria Monica Popescu-Mitroi – Erasmus +, o punte de legătură între universități și organizații, 978-606-32-0738-9, 2019
 82. Crisanta Alina Mazilescu – Valențe formative și evaluative ale portofoliului în formarea viitorilor profesori, 978-606-32-0739-6, 2019
 83. Crisanta Alina Mazilescu, Lia Dolga, Hannelore Elfride Filipescu, Maria Monica Popescu-Mitroi – Erasmus+, o punte de legătură între universități și organizații, 978-606-32-0746-4 (DVD), 2019
 84. Crisanta Alina Mazilescu – Valențe formative și evaluative ale portofoliului în formarea viitorilor profesori, 978-606-32-0747-1 (DVD), 2019
 85. Doru Constantin – Percepția confortului – de la psihologie la inginerie, 978-606-32-0749-5, 2019
 86. Veronica Felicia Banciu – Învățarea și predarea disciplinelor tehnice – disciplina asamblări mecanice, 978-606-32-0237-7, 2019
Translate