Cu cărțile pe masă!

Cu cărțile pe masă!

PROCESUL DE EVALUARE

Toate lucrările ştiinţifice propuse pentru editare vor fi supuse unui proces de evaluare de tip peer review după ce directorul editorial analizează dacă lucrarea trimisă spre publicare se încadrează în specificul editurii şi dacă respectă cerinţele prevăzute pentru predarea manusciselor: semne diacritice, listă de resurse bibliografice relevante şi de actualitate etc.

Procesul de peer review al lucrărilor oferite editurii spre publicare se desfăşoară în următoarele etape:

 • Lucrarea va fi preluată de la autor de către directorul editorial în format electronic şi într-un exemplar imprimat. Autorul completează un formular privind originalitatea conţinutului şi respectarea prevederilor din Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică.
 • Directorul editorial va înştiinţa Consiliul ştiinţific al editurii, format din coordonatorii de colecţii, referitor la propunerea pentru editare a lucrării în cauză, iar acesta va desemna doi referenţi din colectivul colecţiei în care se încadrează publicaţia. Referenţii desemnaţi vor evalua lucrarea individual, fără a şti cine mai este implicat în procesul de evaluare.
 • Coordonatorul colecţiei în care se încadrează publicaţia va trimite lucrarea prin e-mail sau o va înmâna în format fizic referenţilor desemnaţi, aceştia întocmind referate de evaluare, pe formularul agreat de Consiliul ştiinţific. Timpul de recenzare este de maxim 2 luni.
 • Cei doi referenţi vor trimite pe adresa de e-mail a editurii şi a coordonatorului de colecţie câte un referat prin care fac aprecieri cu privire la valoarea ştiinţifică a lucrării, iar în cazul în care e nevoie, vor formula recomandări (formularul Fişă evaluare carte).
 • Coordonatorul colecţiei va prelua cele două referate şi, dacă ele sunt favorabile, va contacta autorul, îi va transmite eventualele recomandări, urmând un proces de consultare între autor, coordonatorul de colecţie şi, eventual, referenţii care au formulat recomandările. Autorul poate afla care sunt referenţii cărora le-a fost trimisă lucrarea spre evaluare doar în această etapă. Referenţii vor fi informaţi de identitatea autorului doar după predarea referatului de evaluare.
 • Dacă cele două referate sunt nefavorabile, lucrarea va fi respinsă. Punctajul minim pentru a publica cartea: 50 de puncte.

Manuscrisul poate fi: 

 • publicabil în forma prezentată;
 • publicabil, dacă autorii efectuează mici modificări;
 • necesită modificări majore şi o nouă recenzare;
 • manuscrisul trebuie rescris;
 • manuscrisul este respins pentru publicare.

Coordonatorul de colecţie supravegheză executarea de către autor şi redactorul de carte a modificărilor recomandate de referenţii ştiinţifici. Bunul de tipar se acordă după corectură de către autor şi coordonatorul de colecţie.

Autorul are dreptul să contacteze directorul editorial pe tot parcursul procesului de evaluare pentru a cere informaţii referitoare la stadiul în care se află manuscrisul.

Referenţii ştiinţifici au dreptul să facă toate recomandările pe care le consideră necesare pentru ca lucrarea să fie publicabilă.

Translate