Cu cărțile pe masă!

Cu cărțile pe masă!

Informaţii pentru autori

Editura Eurostampa  asigură editarea, imprimarea şi difuzarea publicaţiilor şi periodicelor cu caracter ştiinţific, didactic şi cultural.

Evaluarea manuscriselor ştiinţifice se realizează în sistem peer review, de către doi evaluatori independenţi, specialişti cu recunoaştere naţională şi internaţională în domeniul manuscrisului (Fisa evaluare carte stiintifica CNCS). Pentru realizarea procesului de peer review, autorii trebuie să nu-şi dezvăluie identitatea în interiorul textelor trimise spre publicare.

Editura sprijină publicaţiile din proiecte de cercetare, pentru a beneficia de sprijin financiar autorul trebuie să facă o propunere de editare în scris către conducerea editurii. Bordul ştiinţific, format din coordonatorii de colecţie, împreună cu directorul editorial analizează adresabilitatea, conţinutul şi noutatea materialului propus spre finanţare. Directorul editorial va transmite în scris autorului decizia experţilor şi a editurii. Dacă publicaţia primeşte avizul referenţilor, directorul editorial stabileşte colecţia în care urmează a fi încadrată publicaţia împreună cu autorul şi referenţii ştiinţifici.

Legea copyright-ului permite autorilor, compozitorilor, pictorilor etc. să controleze modul de reproducere a operei lor (pentru detalii, vezi Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe). Dacă lucrarea dvs. conţine materiale aflate sub incidenţa dreptului de autor, odată cu predarea manuscrisului va trebui să prezentaţi editurii şi dovada că deţineţi dreptul de a reproduce într-o ediţie cu ISBN aceste materiale (vezi pdf de mai jos – Originalitatea materialului publicat).

Originalitatea materialului publicat CNCS

Domenii editoriale & Colecţii

Beletristică

Fragil – poezie

Oglinzi paralele – roman

Fragmentarium – eseu

Divan imaginar – jurnale & memorialistică

Cartea de căpătâi – cărţi esenţiale

Mirodenii  – epigrame

Insolit – SF

Desaga cu poveşti – carte pentru copii

Literatură dialectală bănăţeană

Artele spectacolului

MuzArt – cercetare, studii, manifestări ştiinţifice

Ecce Musica – monografii, eseuri

Arte vizuale

Academis – cercetare (teze de doctorat, proiecte de cercetare, manifestări ştiinţifice)

Catalogi – cataloage de autor sau expoziţie

Filologie

Studii şi eseuri literare

Studii de limbă şi stil

Istorie şi studii culturale

Quaestiones Historicae – cercetare științifică

Patrimonium – monografii 

Bibliotheca Historia

Griselini – conservarea şi recuperarea memoriei spaţiului rural și urban

Teologie

Sf. Grigore Teologul – monografii

Ştiinţe juridice

Just  – carte universitară

Psihologie

Psihologie – monografii, studii şi carte universitară

Educaţie

Şotron – publicaţii rezultate în urma unor manifestări organizate în grădiniţe, pedagogie preşcolară

Paşi – manuale şcolare, culegeri

Blocstart – manuale şcolare, culegeri

Ştiinţe medicale

Pantanassa – cercetare, manifestări ştiinţifice, monografii

Medicul de familie – ghiduri

Derzelas  – manuale, ghiduri, îndrumătoare de laborator

Ştiinţe agricole şi medicină veterinară

AgroVet – monografii, cercetare, manifestări ştiinţifice

Carte universitră  – manuale, ghiduri, îndrumătoare de laborator

Ştiinţe economice

EconTez – cercetare doctorală

Economicon – cercetare, manifestări ştiinţifice, monografii

Carte universitară – manuale, ghiduri

Management turistic şi comercial

Turism. Tradiţii. Comunităţi – cercetare, manifestări ştiinţifice, monografii

Carte universitară – manulae, ghiduri

Automatică, ştiinţa calculatoarelor şi tehnologia informaţiilor

Grigore Moisil – cercetare, manifestări ştiinţifice

Carte universitară – manuale, ghiduri

Inginerie mecanică, ştiinţa materialelor și paleoinginerie

Traina Vuia – cercetare, manifestări ştiinţifice, monografii

Carte universitară – manuale, ghiduri, îndrumătoare de laborator

Paleoinginerie – monografii, cercetare

Sport

TopSport – carte universitară, monografii, memorialistică

Translate