Cu cărțile pe masă!

Cu cărțile pe masă!

Cu cărțile pe masă!

 1. Floarea Luchin – Exerciţii pregătitoare şi compuneri model pentru clasele II-IV, 973-97519-2-X, 1995
 2. *** Caiet de vacanţă de matematică, clasa a VII-a, 973-97519-3-8, 1995
 3. *** Caiet de vacanţă de matematică, clasa a VI-a, 973-97519-4-6, 1996
 4. *** Caiet de vacanţă de matematică, clasa a V-a,  973-97519-5-4, 1996
 5. Rodica Lăutaş, Moghelniţchi Georgeta – Caiet de matematică pentru clasa I, 973-98373-0-1, 1999
 6. Rodica Lăutaş, Moghelniţchi Georgeta –  Puzzle matematic, 973-98373-1-X, 1999
 7. Adina-Maria Popa – Caiet de ştiinţele naturii, 973-8027-69-1, 2000
 8. Adina Maria Popa – Modele de teste pentru evaluări parţiale pe nivele de dificultate. Limba şi Literatura Română – elemente de construcţie clasa a IV-a, 973-8244-13-7, 2001
 9. Adina Maria Popa – Modele de teste pentru evaluări parţiale pe nivele de dificultate. Matematică – clasa a IV-a, 973-8244-14-5, 2001
 10. Adina Maria Popa-Terzea – Caiet de geografie – clasa a IV-a, 973-8244-41-2, 2001
 11. Adina Maria Popa-Terzea – Caiet de istorie – clasa a IV-a, 973-8244-42-0, 2001
 12. Adina Maria Popa-Terzea – Ştiinţe – clasa a III-a, 973-8244-43-9, 2001
 13. Adina Maria Popa-Terzea – Jocuri matematice. Înmulţirea şi împărţirea – clasa a II-a, 973-8244-84-6, 2001
 14. Adina Maria Popa-Terzea –  Voinicel în lumea literelor, 973-687-040-5, 2002
 15. Adina Maria Popa-Terzea – Teste pentru evaluări parţiale pe nivele de dificultate; limba română – matematică clasa a IV-a, 973-687-041-3, 2002
 16. Mirela Lăscoiu – Lectura explicativă în învăţământul primar – ghid metodic, 973-687-061-8, 2002
 17. Adina Popa, Dorina Maria Lobonţ – Să scriem corect, 973-687-162-2, 2003
 18. Elisabeta Teişeanu – Culegere de exerciţii şi jocuri didactice de matematică, 973-687-220-3, 2004
 19. Anca Bâscă, Monica Diana Oarcea – Caiet de aplicaţii pentru ora de dirigenţie, clasa a V-a, 973-687-345-5, 2005
 20. Mărioara Fara – Culegere de exerciţii şi probleme pentru matematică, clasa a V-a, partea I, 973-687-347-1, 2005
 21. Ana Bască, Monica Diana Oarcea – Orientare şcolară şi profesională – ghid pentru elevii claselor a VI-a, 973-687-377-3, 2006
 22. Elisabeta Golea – Formarea reprezentărilor şi noţiunilor de istorie la elevii din ciclul primar, 973-687-497-4, 2006
 23. Vîtu Snejana Ioana – Integrarea în lecţiile de istorie a materialului confecţionat de învăţător, 973-687-506-7, 2007
 24. Adina Maria Popa-Terzea – Voinicel – citeşte şi scrie, 973-687-511-3, 2007
 25. Adina Maria Popa, Dorina Maria Lobonţ – Să scriem corect!, 978 -973-687-599-1, 2007
 26. Adina-Maria Popa – Cunoaşterea mediului, clasa a II-a, fişe de lucru, 978 -973-687-616-5, 2007
 27. Ileana Kysilka – De la şcoala primară la gimnaziu. Fişe de lucru la limba şi literatura română şi matematică, 978-973-687-711-7, 2008
 28. Simona Pîrvoni –  Joc şi matematică, 978 -973-687-714-8, 2008
 29. Drăgoi Ana – Culegere de jocuri didactice pentru clasele I-II, 978 -973-687-782-7, 2008
 30. *** Lucrările simpozionului Internaţional „Smart Kids”. Ed. a II-a, 978 -973-687-798-8, 2008
 31. Eleonora Cioban – Metode folosite în predarea matematicii, 978 -973-687-821-3, 2009
 32. Ivănescu Lidia Giana – Grădiniţa de aplicaţie nr. 22 – volum omagial, 978-973-687-826-8, 2009
 33. Mariana Daniela Jităraşcu, Eleonora Cioban – Utilizarea calculatorului la ciclul primar, 978 -973-687-822-0, 2009
 34. Cotrau Sofia  – Integrarea elementelor de folclor în procesul instructiv-educativ şi valorificarea lor în activităţile extraşcolare la clasele I-IV, 978 -973-687-845-9, 2009
 35. Kysilka Ileana – Mă distrez, dar şi lucrez… la finalul clasei a III-a. Limba şi literatura română. Matematică,  978-973-687-860-2, 2009
 36. *** Simpozionul Internaţional: „Aspecte ale învăţământului primar şi gimnazial în Euroregiunea Dunăre-Criş-Mureş-Tisa” 978 -973-687-878-7, 2009
 37. Harueta Simona Crăciun – Lectura ca modalitate de petrecere a timpului liber la elevii din clasele a III-a şi a IV-a, 978-973-687-880-0, 2009
 38. Kuszay Floarea – Lectura explicativă – Metoda specifică de analiză a textelor literare I-IV, 978-606-569-003-5, 2010
 39. Mihaela Rădescu – Mă pregătesc pentru clasa a IV-a. Caiet de vacanţă, 978-606-569-006-6, 2010
 40. Popescu Lucia – Cunoaşterea şi cultivarea aptitudinilor matematice la elevii de vârstă şcolară mică, 978-606-569-008-0, 2010
 41. Popescu Lucia – Culegere de texte literare pentru clasa a II-a, 978-606-569-009-7, 2010
 42. Popescu Lucia – Exerciţii şi probleme de matematică pentru clasa a II-a, 978-606-569-010-3, 2010
 43. Elena-Liliana Jurca – Metodologia rezolvării problemelor simple şi a celor compuse. Ciclul primar, 978-606-569-011-0, 2010
 44. Elena-Liliana Jurca – Învăţăm să socotim. Adunarea şi scăderea numerelor naturale, 978-606-569-013-4, 2010
 45. Monica Ban – Teme de cultură generală pe înţelesul şcolarilor din clasele I-IV, 978-606-569-015-8, 2010
 46. Elena Zinca – Ghid de securitate şi sănătate în muncă pentru unităţile de învăţământ preuniversitar, 978-606-569-033-2, 2010
 47. Maria Stanoievici – Matematica. Exerciţii şi probleme diverse pentru clasele a III-a şi a IV-a, 978-606-569-150-6, 2010
 48. Ionelia Forsea – Matematică distractivă. Probleme de logică şi perspicacitate pentru clasele I-IV, 978-606-569-054-7, 2010
 49. Ionelia Forsea – Educaţia patriotică a elevilor de vârstă şcolară mică (clasele II-IV) prin predarea istoriei, 978-606-569-055-4, 2010
 50. Adriana Stoian – Limba română. Exerciţii şi teste pentru clasa a IV-a, 978-606-569-166-7, 2010
 51. *** Simpozionul Judeţean „Valenţele formativ educative ale poveştilor cu animale” Şcoala cu clasele I-VIII, Sînandrei, jud. Timiş 18 mai 2011, 978-606-569-251-0, 2011
 52. Simona Barbu – În lumea poveştilor. Carte de lecturi (clasa a II-a), 978-606-569-297-8, 2011
 53. Grădiniţa P.P. nr. 3, Timişoara – Simpozionul interjudeţean „Cele patru anotimpuri”, „Echinocţiu de primăvară”, 978-606-569-237-4, 2011
 54. Grădiniţa P.P. nr. 26, Timişoara – Sesiunea de comunicări ştiinţifice „Eficienţa activităţilor curriculare în învăţământul preuniversitar”, 978-606-569-239-8, 2011
 55. Felicia Barbu, Lucia Albu, Aurelia Miheţ, Carmen Komlosi, Viorica Kovacs, Silvia Vîrlugă – Caietul educatoarei, 978-606-569-468-2, 2012
 56. Şcoala cu cls. I-VIII, Variaş (Simpozion) – Comuincarea între instituţiile implicate în educaţie – calea de creştere a nivelului de educaţie european, 978-606-569-335-7, 2012
 57. Dorina Maria Lobonţ, Campionii în vacanţă. Exerciţii şi probleme recreative pentru clasa a II-a, 978-606-569-401-9, 2012
 58. Ioan Herman – Arta comportării în drumeţie, 978-606-569-428-6, 2012
 59. Daniel Liviu Dălinesc – Probleme în care se folosesc formulele de calcul a ariei unor suprafeţe plane, 978-606-569-781-2, 2014
 60. Doris Dălinesc – Funcţii liniare. Aplicaţii, 978-606-569-782-9, 2014
 61. Olga Tican – Serbări şcolare, 978-606-569-843-7, 2014
 62. Alina Ileana Jucuţi – E timpul pentru lectură!?, 978-606-32-0020-5, 2015
 63. Coord. Monica Ban – Ghid de bune practici – Proiecte, planuri, activități extrașcolare, 978-606-32-0767-9, 2019
Translate