Cu cărțile pe masă!

Cu cărțile pe masă!

Cu cărțile pe masă!

Născut la 26 mai 1942, în comuna Răcăşdia, județul Caraş-Severin.
Şcoala primară în comuna natală, Liceul „General Dragalina” – Oravița, Facultatea de
Medicină Veterinară, Timişoara.
Medic primar veterinar, doctor în ştiinţe medicale- domeniul medicină veterinară.
Profesor universitar doctor, conducător de doctorat, expert evaluator CNCSIS, director de
Colegiu- durata 3 ani, medicină veterinară.
Profesional, autor şi coautor la 25 de cărți, dintre care menționăm: Tehnici de examinare
clinică şi paraclinică la animale, Bazele semiologiei medicale veterinare, Pisica prietena omului,
Semiologia şi Morfopatologia aparatului digestiv la animale, Urologie veterinară, Elemente de
neurologie veterinară, Semiologie medicală veterinară, vol. 1- III, Medicina internă a animalelor,
vol. I – II.
203 lucrări ştiinţifice, publicate şi comunicate în ţară şi străinătate, 80 de articole în
publicații locale, coautor la o inovație.
Extraprofesional, coautor la cartea Medici veterinari slujitori ai muzelor, vol. 1- V,
premieră pe plan național și internațional. De asemenea, coautor la enciclopedia Cărăşeni de
neuitat, partea l- XX. Fiecare volum din lucrarea enciclopedică dedicată zonei Caraşului, are la
final o arhivă foto în care vorbesc oamenii şi locurile, cărțile bănățenilor din aretul prezentat.
Redactor-şef adjunct al publicației lunare „Jurnal de Răcăşdia”.
Distincţii: nominalizat în enciclopedia Who’s who editată pentru prima dată în România, în
2002; „Omul anului 2004″, conferit de Institutul Biografic American; „Cetățean de onoare” al
comunei Răcăşdia; „Diploma de onoare” din partea Asociației Culturale „Voința” din Răcăşdia,
județul Caraş- Severin; Premiul anual de creație „PERSONA MAXIMA”, conferit de Biblioteca
Județeană „Paul Iorgovici”- Reșița; „Diplomă de Excelență” pentru întreaga activitate, acordată de
Universitatea de Ştiințe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara; „Diplomă de
Onoare” din partea Clubului medicilor veterinari pensionari „Valeriu Pintea”- Timişoara, pentru
colaborare cu clubul şi pentru strădania de a face cinste profesiei de medic veterinar; „Diplomă de
Exceleţă” din partea primăriei comunei Ghiroda, județul Timiş; Premiul „Traian Săvulescu” al
Academiei Române; Premiul „Alexandru Locusteanu” pentru publicarea de tratate şi lucrări de
înaltă valoare ştiinţifică, în domeniul medicinei veterinare, acordat de Asociația Generală a
Medicilor Veterinari din România; Premiul „Ion Adameșteanu”, al Academiei de Ştiințe Agricole și
Silvice „Gheorghe Ionescu- Siseşti”; „Diplomă de Excelență” din partea Asociației Generale a
Medicilor Veterinari din România, filiala Maramureş; „Diplomă de excelență” din partea elevilor
şi cadrelor didactice ale Şcolii, „Romul Ladea” Oravița pentru activitatea susținută de prezentare şi
păstrare a identităţii şi culturii cărăşene.

Translate