Cu cărțile pe masă!

Cu cărțile pe masă!

Cu cărțile pe masă!

Date biobibliografice 

www.worldcat.org/search

Născut, la 25 septembrie 1960, în oraşul Anina, judeţul Caraş-Severin

Absolvent, în anul 1984, al Facultăţii de Istorie-Filosofie (specializarea istorie-filosofie), Universitatea din Bucureşti

Profesor de istorie, grad didactic I, titular în învăţământul preuniversitar (actualmente, la Liceul Teoretic „Vlad Ţepeş” din Timişoara)

Doctor în istorie din 2008, cu distincţia „cum laude”

Fondator şi director al Liceului Teoretic „Vlad Ţepeş” din Timişoara (fostă, între 1998-2001, Şcoala cu clasele I-VIII nr.23, devenită, din 8 mai 2001, Şcoala cu clasele I-VIII nr.23 „Vlad Ţepeş”, iar din 1 septembrie 2003, transformată în Liceul Teoretic „Vlad Ţepeş”), între 1998-2010 şi din 2012 până în prezent

Director al Liceului „Ioan Slavici” Timişoara între 2011-2012

Membru în Corpul Naţional al experţilor în management educaţional din 2012

Metodist din 2001

Responsabil de Cerc Pedagogic din 2003

Membru în Consiliul Consultativ al profesorilor de istorie din 2001

Formator de formatori din 2012

Cadru didactic asociat la Catedra de Istorie a Facultăţii de Litere, Istorie şi Filosofie (actualmente, „şi Teologie”), de la Universitatea de Vest Timişoara, din 1997 până în 2010, iar din 2006 şi la Catedra de Ştiinţe Sociale a Universităţii „Ioan Slavici” Timişoara

Conferenţiar universitar, titular alUniversităţii „Ioan Slavici” Timişoara, din anul universitar 2012-2013

Prorector alUniversităţii „Ioan Slavici” Timişoara, începând din anul universitar 2012/2013

Fondator, director şi redactor-şef al revistei de cultură istorică „Columna 2000” din Timişoara

Membru în Colectivul deredacţie al revistei de cultură istorică „Clio” din Timişoara

Membru în Colectivul deredacţie al periodicului de cultură şi educaţie „Demnitatea” din Timişoara

Membru în Colectivul deredacţie al revistei „Lumina divină” din Timişoara

Realizator şi moderator al emisiunilor „Dincolo de catedră” şi „Pagini de istorie” (în perioada 2001-2006) şi al emisiunii „Convergenţe”, începând cu 2006, de la TV „Tele Europa Nova” Timişoara

Preşedinte al Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria” din România – Filiala Timiş din 2003; membru în Consiliul Director al Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria” din România

Fondator şi prim vicepreşedinte al Despărţământului „Ioachim Miloia” Timişoara al Astrei

Fondator şi secretar general al Societăţii Culturale „Patrimoniu” Timişoara

Membru de onoare al Societăţii Literar-Artistice „Tibiscus” din Uzdin-Serbia, din 2001

Membru de onoare al Societăţii Literar-Artistice „Sorin Titel” din Banat, din 2003

Membru de onoare şi membru în Consiliul de Conducere al Societăţii Cultural-Patriotice „Avram Iancu” din România – Filiala Timişoara, din 2002

Membru al Asociaţiei Istoricilor Bănăţeni, din 1997

Membru-fondator al Societăţii de Ştiinţe Istorice din România – Filiala Timiş şi responsabil al Secţiei de Istorie Medie a acesteia

Membru-fondator al Asociaţiei Arhiviştilor şi Prietenilor Arhivelor Timişoara

Membru al Fundaţiei Regionale de Interes Public „Sine Ira” şi responsabil al Departamentului P.R. al acesteia

Membru al Asociaţiei Profesorilor de Istorie din România „Clio” – Filiala Timiş

Membru al Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere din Ministerul de Interne – Filiala Timiş;

Vicepreşedinte al Ligii Scriitorilor din România – Filiala Timişoara, Banat

Numeroase ordine, titluri, distincţii, premii, diplome şi medalii, care i-au fost conferite şi acordate, printre care se remarcă:

Ordinul „Meritul pentru Învăţământ” în grad de Ofiţerpentru abnegaţia şi devotamentul puse în slujba învăţământului românesc, pentru contribuţia deosebită la dezvoltarea şi promovarea cercetării ştiinţifice din ţara noastră, conferit prin Decret Prezidenţial, în anul 2004;

Ordinul „Crucea Memoriei”în semn de înaltă preţuire în lupta contra comunismului, conferit de Uniunea Participanţilor la Conflictul Militar (1991-1992) din Republica Moldova, în anul 2005;

Premiul „Pro Cultura Timisensis”pentru întreaga activitate desfăşurată şi merite deosebite în promovarea artei şi culturii timişene,acordat de Consiliul Judeţean Timiş, în anul 2006;

Titlul de „Membru de Onoare” şi „Medalia pentru Merite Deosebite”,în activitatea de cinstire a Eroilor Neamului Românesc, acordate de Consiliul Director Central al Asociaţiei Naţionale „Cultul Eroilor” din România, în anul 2006;

Distincţia „Diploma Gheorghe Lazăr clasa a III-a”pentru merite deo­sebite în activitatea la catedră şi rezultate remarcabile obţinute în formarea şi educarea tinerilor, acordată de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tine­retului, în anul 2007;

Premiul „Jurnalistul anului 2012”pentru izbânda credinţei în ziaristica independentă, pentru înalta pâlpâire a spiritului de jurnalist stând de veghe la izvoarele adevărului, pentru cinstita slujire a cuvântului scris, pentru tenacitatea cu care apără limba română, pentru că este făptuitor de dreptate şi pentru curajul de a fi corect, conferit de Societatea Literar-Artistică „Tibiscus” din Uzdin, Voivodina-Serbia, în anul 2012

Premiul „Dr. Gligor Popi”în semn de recunoştinţă şi continuă aducere aminte pentru contribuţia adusă la păstrarea obştei româneşti cât şi pentru merite deosebite în promovarea ideilor umaniste şi cultivarea şi afirmarea valorilor istoriei româneşti, conferit de Societatea Literar-Artistică „Tibiscus” din Uzdin, Voivodina-Serbia, în anul 2012 și 2014 

Nominalizat cu emisiunea „Dincolo de catedră”, în cadrul Concursului „Pre­miile Jurnalismului de Educaţie” (secţiunea Televiziune), ediţia 2004, organizat de către Comisia Naţională a României pentru UNESCO.

28 de cărţi publicate până în prezent.

5 volume îngrijite.

1 volum coordonat.

Peste 640 de studii şi articole publicate şi peste 270 de comunicări ştiinţifice susţinute.

 img/Tiberiu Ciobanu.pdf

Translate