Cu cărțile pe masă!

Cu cărțile pe masă!

Colecţia Sf. GRIGORIE TEOLOGUL

Coordonator: Conf. univ. dr. Remus Mihai FERARU

Facultatea de Litere, Istorie și Teologie, Universitatea de Vest din Timişoara

Tel. 0723 906 323, e-mail: remusferaru@yahoo.fr

Bord științific TEOLOGIE

Conf. univ. dr. Remus Mihai FERARU

Facultatea de Litere, Istorie și Teologie, Universitatea de Vest din Timișoara

Tel. 0723 906 323, e-mail: remusferaru@yahoo.fr

Pr. Conf. univ. dr. habil. Ovidiu PANAITE

Facultatea de Teologie Ortodoxă Alba Iulia, Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia

Tel. 075 033 646, e-mail: ovidiu_panaite@yahoo.com

Pr. Lect. univ. dr. Nichifor Gheorghe TĂNASE

Universitatea “Eftimie Murgu”

Episcopia Caransebeşului 

Tel. 0355415267, pr.nichifor_tanase@yahoo.com, n.tanase@uem.ro 

Translate