Cu cărțile pe masă!

Cu cărțile pe masă!

Colecţia: GRIGORE MOISIL

Coordonator colecţie: Prof. univ. dr. ing. Horia CIOCÂRLIE

Universitatea Politehnica din Timişoara

Tel. 0256-403 000

Bord ştiinţific AUTOMATICĂ, ȘTIINȚA CALCULATOARELOR ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIILOR

Prof. univ. dr. ing. Liviu DUMITRAŞCU

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti

Tel. 0244-573 171, E-mail: dumitrascu@upg-ploiesti.ro

Prof. univ. dr. ing. Ştefan HOLBAN

Universitatea Politehnica din Timişoara, Facultatea de Automatică şi Calculatoare

Tel. 0256-403 000

Prof. univ. dr. ing. Vladimir-Ioan CREŢU

Universitatea Politehnica din Timişoara, Facultatea de Automatică şi Calculatoare

Tel. 0256-403 000

Prof. univ. dr. ing. Ionel JIAN

Universitatea Politehnica din Timişoara, Facultatea de Automatică şi Calculatoare

Tel. 0256-403 000

Prof. univ. dr. Sorin MUŞUROI

Universitatea Politehnica din Timisoara, Facultatea de Electrotehnică şi Electroenergetică

Tel. 0256-403 385

Conf. univ. dr. ing. Marius MARCU

Universitatea Politehnica din Timişoara, Facultatea de Automatică şi Calculatoare

Tel. 0256-403 000

Translate