Cu cărțile pe masă!

Cu cărțile pe masă!

Cu cărțile pe masă!

Data şi locul naşterii: 18 decembrie 1940, Bencecu de Jos, judeţul Timiş.

Şcoala/studii: Şcoala primară în satul natal, gimnaziul la Şcoala generală din Pişchia (localitatea re­şedinţă de comună), liceul la „C. D. Loga” din Timişoara (curs seral). Studii postliceale de administraţie publică. Până în anul 2000 a fost funcţionar public în Administraţia Judeţului Timiş (având funcţia de inspector).

Volume: Individual, a publicat, în limba literară, 11 volume de epigrame, pa­rodii, poezie satirică şi poeme lirice, evocări, rondeluri, fabule, cronici rimate, interviuri: Din sertarele cenzurii (1993); Epigrame şi epitafuri (1994); De la rondel la… duel epigramatic (1995); Dă dor, dă jăle, dă drag (în grai bănăţean, 1996); Risipite prin sertare (2004); Epigrama iacobină de la începuturi până în… 2006 (2007); Robii pământului (2007); Satirice (2008); La învierea de apoi a cailor (poeme – 2009); Traista cu amintiri (2009), Parodii (2010). Integral (sau în semnificativă parte) conţinând creaţii în spaţiulliteraturii dialectale bănăţene (versuri şi proză), Ionel Iacob Bencei a publicat volumele: Dă dor, dă jăle, dă drag (poezie şi proză dialectală, poeme, parodii, pamflete, rondeluri), Editura Mirton, 1996; Robii pământului (evocări, interviuri, poezie dialectală, comentarii) Editura Eurostampa, 2007, Ascultaţ cum bace vântu, Editura Eurostampa (Colecţia „Literatură dialectală bănăţeană”), 2014 (volum laureat la Concursul de literatură dialectală bănăţeană „Marius Munteanu”, Ediţia a II-a – 2013-2014), Haidaţ să cărăm tuleii, Editura Eurostampa, 2015.

Prin statornica şi dăruitoarea lui grijă şi neostenită osârdie au fost proiectate, făurite şi s-au dezvelit în deceniile din urmă nu mai puţin de şase plăci comemorative întru pioasă aducere-aminte a celor mai îndrăgiţi epigramişti şi poeţi dialectali ai Timişoarei şi ai Banatului – înveşniciţi în memoria viitorimii.

Colaborări/cenacluri: Membru al Cenaclului de satiră şi umor „Ridendo” (preşedinte din 1996). în această calitate, a iniţiat, a răspuns şi a îngrijit editarea unor culegeri, antologii, volume aniversare ale epigramiştilor: Epigramişti din Banat (2000), Studenţimea văzută de epigramişti (2003, împreună cu prof. univ. dr. Ştefan Buzărnescu), volum tematic ce reprezintă o premieră în materie. Fondator al Asociaţiei Umoriştilor din Banat (1990). Membru fondator (şi de onoare) al Uniunii Epigramiştilor din România; membru fondator al ASGB (2000); Membru al Uniunii Scriitorilor din România (2009); cetăţean de onoare al Comunei Pişchia (2008).

Prezenţă în culegeri şi dicţionare: A apărut în aproximativ 50 de culegeri şi antologii (deţine numeroase premii). În privinţaliteraturii dialectale bănăţene, este prezent în toate cele trei volume Gura Satului, fiind membru fondator al acestui cenaclu radiofonic; G.S. 1993, 1994, 1996; Ş.P.Ant. 1999; Ş.P.Cr. 2009; A.T.P. 2010 (I); C.C. 2010; ANT. 1891-2011: CONT. 2010; NOM.I, 2012.

Translate