Cu cărțile pe masă!

Cu cărțile pe masă!

 1. Ionel Jianu – Concepte, sisteme şi tehnici de analiză şi control a produselor agroalimentare, 973-8027-43-8, 2000
 2. Ionel Jianu – Sisteme de procesare agroalimentară, 973-8027-46-2, 2000
 3. Gheorghe Bonca – Genetica şi reproducţia animalelor de laborator, 973-8244-11-0, 2001
 4. Matiuţi Marcel – Zootehnie, 973-8244-53-6, 2001
 5. C-tin Mateescu – Reologia produselor agroalimentare. Vol. I, 973-8027-82-9, 2001
 6. Adrian Riviş, Dorel Pârvu – Coloizi în aliment şi alimentaţie, 973-8027-89-6, 2001
 7. Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare, Timişoara – Lucrările Simpozionului „Ştiinţe, Procese şi Tehnologii Agroalimentare. Zilele Academice Timişene”. Ediţia a VII-a, 973-8244-20-X, 2001
 8. Jianu Ionel Călin – Calcule tehnologice în aditivarea alimentară, 973-678-002-2, 2001
 9. Gheorghe Tănăsescu – Agricultura – ramură vitală a economiei naţionale, 973-8244-39-0, 2001
 10. Dragoslav Vlad Mircov – Meteorologie, 973-687-033-2, 2002
 11. Teodor Ioan Traşcă, Al. Rinovetz – Instalaţii de frig şi climatizare pentru industria alimentară, 973-687-140-1, 2003
 12. Doina Mariana Gâtlan, Antoanela Cozman – Ghid practic de fizică, 973-687-170-3, 2004
 13. Dorel Pârvu – Elemente de chimie-fizică şi coloidală, 973-687-263-7, 2004
 14. Berbentea Flavius – Tehnici de procesare a cărnii, 973-687-177-0, 2004
 15. Adrian Riviş – Contaminanţi agroalimentari, 973-687-270-X, 2004
 16. Iosif Gergean – Analiza produselor agroalimentare, 973-687-271-8, 2004
 17. Cotuna Doru, Filimon Nicoleta – Fiziologie animală, 973-687-288-2, 2005
 18. Flavius Berbentea – Tehnologii alimentare animale, 973-687-357-9, 2005
 19. Camelia Cioban – Sisteme şi tehnici de ambalare a produselor alimentare, 973-687-321-8, 2005
 20. Teodor Ioan Traşcă – Operaţii unitare în industria alimentară, 973-687-322-6, 2005
 21. Stanciu Eugenia – Precipitaţiile atmosferice din Banat, 973-687-362-5, 2006
 22. Petre Bucur – Ecologie şi protecţia mediului, 973-687-474-5, 2006
 23. Moţ Teodor – Patologie medicală veterinară – aparatul respirator – aparatul cardiovascular. Ed. revizuită, 973-687-406-0, 2006
 24. Mapjnel Hora Blaga, Luminiţa Cojocaru – Managementul pajiştilor şi a culturilor furajere, 973-687-407-9, 2006
 25. Molnar Levente Ştefan – Fitopatologie, 973-687-455-9, 2006
 26. Cornelia Petroman, Ioan Petroman, Gabriela Popescu, Ioan Caba – Alimentaţie publică, 973-687-399-4, 2006
 27. Ioana Anda Milin – Piaţa produselor agricole – trecut, prezent, perspective, 973-687-403-6, 2006
 28. Vlad Mircov – Biofizica aplicată în agricultură – Metoda de stimulare cu rezonanţă electromagnetică impulsivă, 973-687-409-5, 2006
 29. Teodorioan Traşca, Alexandru Rinovetz – Instalaţii de frig şi climatizare pentru industria alimentară, 973-687-415-X, 2006
 30. Teodor Ioan Traşcă – Operaţii, aparate şi utilaje în industria alimentară. Ed. a II-a, 973-687-426-5, 2006
 31. Molnar Levente Ştefan – Fitopatologie, 973-687-455-9, 2006
 32. Teodor Ioan Traşcă – Operaţii unitare în industria alimentară, 973-687-479-6, 2006
 33. Cornelia Petroman – Procesarea produselor agroalimentare, 973-687-485-0, 2006
 34. Iuliana Neagu, Constantin Culea, Petroman Ioan – Creşterea animalelor, 978-973-687-524-3, 2007
 35. Ioan Petroman – Managementul sistemelor de creştere şi exploatare a animalelor, 978-973-687-525-0, 2007
 36. Iuliana Ioana Merce – Piaţa laptelui şi produselor lactate în România, 978-973-687-527-4, 2007
 37. Cioban Camelia – Ambalarea şi promovarea băuturilor răcoritoare şi alcoolice, 978-973-687-602-8, 2007
 38. Teodor Ioan Traşcă – Utilaje în industria alimentară, 978-973-687-637-0, 2007
 39. Iosip Moţ, Ştefan Nicolae, Marton Alexandru – Protecţia mediului – O abordare ecologică, 978-973-687-572-4, 2007
 40. Florin Dumescu – Managementul mediului şi dezvoltare durabilă, 978-973-687-621-9, 2007
 41. Adrian Riviş – Monitorizarea riscului de contaminare a produselor agroalimentare, 978-973-687-641-7, 2008
 42. Camelia Cioban – Politici şi strategii de siguranţă şi securitate alimentară, 978-973-687-648-6, 2008
 43. Alina Mădălina Laţo, Mircea Goian – Nămolul orăşenesc – Resursă fertilizantă în agricultură, 978-973-687-700-1, 2008
 44. Constantin Mateescu – Reologia alimentului, 978-973-687-702-5, 2008
 45. Orboi Manuela-Dora – Agricultura organică. De la producător la consumator, 978-973-687-732-2, 2008
 46. Nicoleta Buzilă – Marketingul distribuţie şi consumul de produse agroalimentare, 978-973-687-844-2, 2009
 47. Ciolac Mariana Ramona – Management în turism rural şi agroturism, 978-973-687-836-7, 2009
 48. Alexandra Becherescu, Anca Aneta Dragunescu, Olimpia Alina Iordănescu –  Producere de sămânţă şi material săditor la plante legunicole, pomi fructiferi şi viţă de vie, 978-606-569-035-6, 2010
 49. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină veterinară a Banatului Timişoara. Facultatea de Horticultură şi Silvicultură –  Volum aniversar 2010, 978-606-569-083-7, 2010
 50. Nicoleta Hădărugă – Book of abstracts, 978-606-569-093-6, 2010
 51. Iosip Mot Ştefan Nicolae, Marton Alexandru – Protecţia şi ingineria mediului, 978-973-687-978-4, 2010
 52. Cornelia Petroman – Procesarea materiilor prime agricole, 978-973-687-958-6, 2010
 53. Ioan Petroman – Managementul turismului cultural în judeţul Timiş: politici de intervenţie, 978-606-569-092-9, 2010
 54. Diana Veronica Dogaru – Expertiza şi siguranţă alimentară, 978-606-569-275-6, 2011
 55. Oglavie Ofelia – Contribuţii la studiul polenului, 978-606-569-250-3, 2011
 56. Centrul de Consultanţă şi Cooperare Rurală Euroregională Timişoara – Octavian Guler, Mirela Guler Radu Şumălan – Şcoala de soiuri. Grâu de toamnă 2010-2011, Partea I – Soiuri, 978-606-569-280-0, 2011
 57. Centrul de Consultanţă şi Cooperare Rurală Euroregională Timişoara – Octavian Guler, Mirela Guler, Radu Şumălan – Şcoala de soiuri. Grâu de toamnă 2010-2011, Partea a II-a – Fertilizare, tratamente, biostimulatori, 978-606-569-281-7, 2011
 58. Coord. Constantin Falcă, Mircea Valerian Mircean, Gavril Giugiu, Călin Pop, Teodor Moţ, Constantin Vlăgioiu, Gheorghe Solcan, Corneliu Mihail Brăslaşu, Ionel  Papuc, Vasile Vulpe – Medicina internă a animalelor. Vol. II, 978-606-569-324-1, 2012
 59. Ghiţă Alina Georgeta – Oenologie, 978-606-569-307-4, 2012
 60. Gabriel Otavă – Managementul gestaţiei la vacă, 978-606-569-522-1, 2013
 61. Mederle Gh. Narcisa Geanina, Ilie S. Marius Stelian, Oprescu A. Ion, Morariu Gh. Sorin – Animal Biology and Ecology, 978-606-569-532-0, 2013
 62. Ilie Marius, Mederle Narcisa, Oprescu Ion, Morariu Sorin – Animal Biology and Ecology. Textbook of practical work, 978-606-569-533-7, 2013
 63. Ismina Iosim – Strategii şi tehnici de negociere în agroturism, 978-606-569-693-8, 2013
 64. Nicoleta Hădărugă – Book of abstracts – The 5 th International Conference on food Chemistry, Engineering & Technology, 978-606-569-804-8, 2014
 65. Ioan Petroman, Cornelia Petroman – Destinaţii turistice internaţionale, 978-606-569-916-8, 2014
 66. Tiberiu Iancu – Economie agroturistică, 978-606-569-924-3, 2014
 67. Ioan Petroman, Diana Marin, Cornelia Petroman – Bazele turismului, 978-606-569-975-5, 2015
 68. Nicoleta Hădărugă – Book of abstracts –  The 6 th International Conference on food Chemistry, Engineering & Technology, 978-606-32-0018-2, 2015
 69. Ioan Petroman, Cornelia Petroman, Diana Marin – Transporturi turistice, 978-606-32-0040-3, 2015
 70. Ioan Petroman, Marin Diana, Cornelia Petroman – Bazele turismului, 978-606-569-975-5, 2015
 71. Ana Maria Dincu – Management în turism, 978-606-32-0075-5, 2015
 72. Ioan Brad – Managementul producţiei, 978-606-32-0144-8, 2015
 73. Ioan Petroman, Cornelia Petroman – Destinaţii turistice internaţionale. Ed. a II-a, 978-606-32-0177-6, 2016
 74. Ioan Petroman – Managementul turismului cultural în judeţul Timiş – Politici de intervenţie. Ed. a II-a, 978-606-32-0178-3, 2016
 75. Cornelia Petroman – Procesarea materiilor prime agricole. Ed. a II-a, 978-606-32-0179-0, 2016
 76. Cornelia Petroman – Metode şi tehnici de obţinere a produselor alimentare,978-606-32-0195-0, 2016
 77. Remus Gherman – Cooperaţia agricolă – Trecut, prezent şi viitor, 978-606-32-0186-8, 2016
 78. Luminita Cojocaru, Loredana Copacean, Cosmin Alin Popescu – Geomatica in pratologie. Aplicatii practice, 978-606-32-0577-4, 2018
 79. Iasmina Iosim – Communication and Media, 978-606-32-0579-8, 2018
 80. Ioan Petroman, Diana Marin, Cornelia Petroman – Bazele turismului. Ediția a II-a, 978-606-32-0660-3, 2018
 81. Ioan Petroman, Cornelia Petroman, Diana Marin – Transporturi turistice. Ediția a II-a, 978-606-32-0661-0, 2018
 82. Iasmina Iosim – Comunicare, 978-606-32-0675-7, 2019
 83. Ioan Petroman – Masonic Tourism in Europe, 978-606-32-0700-6, 2019
 84. Laura Rădulescu – Contaminarea produselor alimentare de origine animală, 978-606-32-0834-8, 2019
 85. Iasmina Iosim – Tehnici de comunicare și negociere în afaceri, 978-606-32-0856-0, 2020
 86. Laura Rădulescu – Contaminarea produselor de origine animală. Îndrumător de lucrări practice, 978-606-32-0870-6, 2020
 87. Alexandru Rinovetz – Operații unitare în industria alimentară. Transfer termic, 978-606-32-0878-2, 2020
 88. Tabita Cornelia Adamov – Economia turismului și agroturismului, 978-606-32-0879-9, 2020
 89. Florin Crista, Adina Berbecea, Isodora Radulov, Alina Lațo – Compendiu agrochimic, 978-606-32-0888-1, 2020
 90. Boca Gh., Igna Violeta – Ghid de tehnici citogenetice şi eredopatologie la animale, 973-8027-21-7, 1999
 91. Florina Radu, Flavius Brebentea, Lucian Georgescu – Ghid practic pentru industria cărnii şi a laptelui, 973-8027-41-1, 2000
 92. N. Rusănescu – Ghid practic de operaţii în industria alimentară, 973-8027-47-0, 2000
 93. Dorin Tarău, Iosif Gergean, Gheorghe Scorobete, Erik Bomans, Jan Bries – Ghidul cultivatorului de orzoaică, 973-8027-67-5, 2000
 94. Gheorghe Bonca, Violeta Igna – Ghid de tehnici citogenetice şi eredopatologice la animale, 973-8244-38-2, 2001
 95. Eugenia Sanciu, Vlad D. Mircov – Curs de agrometeorologie, 973-8244-27-7, 2001
 96. Emil Sas, Ioan Huţu – Îndrumător de lucrări practice. Zootehnie, 973-687-106-1, 2003
 97. Emil Sas, Ioan Huţu – Zootehnie – lucrări practice, 973-687-249-1, 2004
 98. Adrian Riviş – Îndrumător lucrări practice. Contaminanţi alimentari, 973-687-278-5, 2005
 99. Gavril Stanciu, Stelian Acatincăi, Ludovic Toma Cziszter – Tehnologia creşterii bovinelor. Lucrări practice, 973-687-302-1, 2005
 100. Rinovetz Alexandru – Instalaţii de frig şi climatizare pentru industria alimentară. Elemente generale de proiectare, 973-687-305-6, 2005
 101. Marian Bura – Ghidul cunoscătorului de iepuri de casă, 973-687-394-3, 2006
 102. Gheorghe Bonca – Elemente de genetică medicală animală, 973-687-514-8, 2007
 103. Adrian Riviş – Îndrumător de lucrări practice. Contaminanţi alimentari, 978-973-687-611-0, 2007
 104. Arsenie Horgoş, Emil Drăgănescu, Daniel Popa, Eugen Mihuţ, Olimpia Iordănescu, Doina Muntean, Alexandra Becherescu – Tehnologia produselor horticole. Consideraţii generale asupra produselor horticole ca materie primă pentru valorificarea în stare proaspătă, păstrare şi industrializare, vol. I, 978-973-687-764-3, 2008
 105. Arsenie Horgoş, Emil Drăgănescu, Daniel Popa, Eugen Mihuţ, Olimpia Iordănescu, Doina Muntean, Alexandra Becherescu, Viorica Ţâru – Tehnologia produselor horticole. Păstrarea şi valorificarea în stare proaspătă a produselor horticole, vol.  II, 978-973-687-765-0, 2008
 106. Arsenie Horgoş, Daniel Popa, Eugen Mihuţ, Doina Muntean, Alexandra Becherescu, Viorica Ţâru – Tehnologia produselor horticole. Valorificarea prin prelucrarea industrială a produselor horticole, vol . III, 978-973-687-766-7, 2008
 107. Olimpia Alina Iordănescu – Pomicultură generală, 978-973-687-801-5, 2008
 108. Gheorghe Bonca – Elemente de genetică medicală patologică a animalelor, 978-973-687-898-5, 2009
 109. Dragoslav Vlad Mircov – Lucrări practice de meteorologie, 978-973-687-911-1, 2009
 110. Gheorghe Bonca – Elemente de genetică animală, 978-606-569-240-4, 2011
 111. Iasmina Iosim – Negociere în agroturism, 978-606-569-692-1, 2013
 112. Iasmina Iosim – Negociere în agroturism – Caiet de seminar, 978-606-569-694-5, 2013
 113. Nicoleta Gabriela Hadaruga, Daniel Ioan Hadaruga – Controlul calitatii sistemelor aromatizante, 978-606-569-747-1, 2014
 114. Simona Cristina Martin – Serviciile – O provocare a economiei de piaţă, 978-606-569-925-0, 2014
 115. Simona Cristina Martin – Serviciile hoteliere şi de alimentaţie publică. Economie şi organizare. Caiet de lucrări practice, 978-606-569-926-7, 2014
 116. Simona Cristina Martin – Inginerie şi servicii în agroturism. Note de curs, 978-606-569-927-4, 2014
 117. Merce Iuliana Ioana – Utilaje tehnologice. Note de curs, 978-606-32-0009-0, 2015
 118. Merce Iuliana Ioana – Utilaje tehnologice. Caiet de lucrări practice, 978-606-32-0010-6, 2015
 119. Ioan Brad – Managementul firmelor agroturistice. Curs pentru studentii ID. Partea I, 978-606-32-0076-2, 2015
 120. Ioan Brad – Managementul firmelor agroturistice. Curs pentru studenţii ID. Partea a II-a, 978-606-32-0077-9, 2015
 121. Cosmin Alin Popescu, Loredana Copăcean, Mihai Valentin Herbei – Teledetecţie, fundamente teoretice, 978-606-32-0080-9, 2015
 122. Popescu Cosmin Alin – Cadastru general. înregistrarea sistematică a imobilelor, 978-606-32-0133-2, 2015
 123. Popescu Cosmin Alin, Copăcean Loredana, Herbei Mihai Valentin – Teledetecţie. Aplicaţii practice, 978-606-32-0134-9, 2015
 124. Camelia Lidia Cioban – Metode şi tehnici de ambalare a produselor alimentare, 978-606-32-0154-7, 2016
 125. Andreea Mihaela Rădac, Ioana Anda Milin – Microeconomie – Caiet de seminar, 978-606-32-0164-6, 2016
 126. Remus Gherman – Managementul resurselor umane, 978-606-32-0271-1, 2016
 127. Gabriel Otava, Calin Mircu – Reproduction and Gynecology. Concept in pets, 978-606-32-0576-7, 2018
 128. Jelena Savici, Diana Brezovan – Histologie veterinară – țesuturi. Caiet de lucrări practice, 978-606-32-0376-3, 2017
 129. Ioan Tibru, Florin Cristian Lazarescu, Cristina Mirabela Gaspar – Indrumator de lucrari practice, 978-606-32-0689-4, 2019
 130. Călin Mircu, Gabriel Otavă – Noțiuni de ginecologie și andrologie veterinară, 978-606-32-0720-4, 2019
 131.  Cristian Berar – Compendiu de peisagistică Vol. I, ISBN 978-606-32-0972-7, 2021
 132. Cristian Berar – Compendiu de peisagistică Vol. II, ISBN 978-606-32-0973-4, 2021
 133. Alexandru Rinovetz – Despre lipide, ISBN 978-606-32-1112-6, 2021
 134. Ioan Petroman – Maosnic Tourism in Banat: Timișoara, ISBN 978-606-32-1118-8, 2021
 135. Dana Radu – Noțiuni de inocuitate și siguranță alimentară. ISBN 978-606-32-1119-5, 2021
 136. Ioana M. Bălan – Managementul calității produselor/Quality management of products, ISBN 978-606-32-1124-9, 2022
 137. Cristina Elena Toța – Arta florală –  Manual, ISBN 978-606-32-1142-3, 2022
 138. Cristian Berar – Materiale de construcții utilizate în amenajările peisajistice, ISBN 978-606-32-1159-1, 2022
 139. Cosmin Alin Popescu, Ioan Petroman – Alumnii nostri-vocații împlinite în slujba Pământului, ISBN 978-606-32-1176-8, 2022
 140. Iasmina Iosim, Cosmin Sălășan – Comunicare: Studii de caz, ISBN 978-606-32-1183-6, 2022
 141. Ioan Țîrbu, Ioan Sauer, Ioan Petroman, Alexandra Grigoreanu, Maria Sauer – Ghid practic de nutriție și bolile digestive ale oilor, 978-606-32-1353-3, 2023
 142. Tabita Cornelia Adamov, Tiberiu Iancu – Antreprenoriat și dezvoltarea afacerii, 978-606-32-1407-3, 2023
 143. Ioan Petroman – New tourist routes in Timiș County, Romania, 978-606-32-1440-0, 2024
Translate