Cu cărțile pe masă!

Cu cărțile pe masă!

 1. Romulus Dabu, Brigitte Ielics, Ioan Păşcuţă, Marcel Iordache, Sorin Pribac – Un consumator informat este un consumator protejat, 973-8027-05-5, 1999
 2. Zoltan Bogathy – Negocierea în organizaţii, 973-8027-18-7, 2000
 3. Mihai Boleanţu – Matematici aplicate în economie, 973-8027-63-2, 2000
 4. Ielics Brigitta – Valorificarea resurselor umane în cadrul firmei, 973-8244-04-8, 2001
 5. Ion  Al. Dumitru, Marcel Iordache – Educaţia şi învăţarea la vârsta adultă. Elemente de management şi marketing aplicate în educaţia adulţilor, 973-678-010-3, 2001
 6. Ielics Brigitta, Dabu Romulus, Păşcuţă Ioan, Iordache Marcel – Aspecte ale protecţiei drepturilor consumatorilor,  973-8244-32-3, 2001
 7. Ioan Păşcuţă – Economisirea şi comportamentul economizatorului, 973-8244-33-1, 2001
 8. Vasile Duran, Sabin Ilieşi, Alexandru Cozac – Finanţe publice, studii de caz, 973-8244-65-X, 2001
 9. Mihai Boleanţu – Matematici aplicate în economie, 973-8027-84-5, 2001
 10. Facultatea de Management în Producţie şi Transporturi, Timişoara – Probleme actuale ale economiei româneşti. Zilele Academice Timişene, ediţia a VII-a, 973-8244-17-X, 2001
 11. Ciprian Ioan Coteţ – Metode cantitative şi calitative în cercetarea consumului agroalimentar, 973-687-484-2, 2006
 12. Munteanu Alin – Agroturismul şi tehnologia informaţiei, 973-687-445-1, 2006
 13. Crăciun Sabau, Florin Popovici – Gestiunea financiară a întreprinderii, 973-687-433-8, 2006
 14. Emilia Novac, Nicoleta Buzilă – Management, 973-687-434-6, 2006
 15. Crăciun Sabău, Florin Popovici – Contabilitatea de gestiune, 973-687-441-9, 2006
 16. Gheorghe Vârlan, Marius Burtică, Ionuţ Goleţ – Previziune microeconomică, 973-687-457-5, 2006
 17. Florenţa Tecuşan, Ioan Fruja, Ioana Anda Milin, Nicoleta Buzilă, Anca Romanek – Microeconomie, 973-687-461-3, 2006
 18. Liana Pater – Matematici aplicate în economie, 973-687-462-1, 2006
 19. Crăciun Sabău, Viorel Trif – Bazele contabilităţii, 973-687-463-X, 2006
 20. Mariana Luminiţa Sârbovan – Macroeconomie, 973-687-466-4, 2006
 21. Liana Pater – Statistică economică, 973-687-472-9, 2006
 22. Viorel Trif, Rodica Blidişel – Contabilitate financiară, 973-687-475-3, 2006
 23. Cornel Haranguş – Etica în afaceri, 973-687-516-4, 2006
 24. Alin Munteanu – Informatică aplicată, 973-687-473-7, 2006
 25. Alin Munteanu – Reţele de calculatoare şi comunicaţii de date, 973-687-498-2, 2006
 26. Titus Slavici – Inteligenţa artificială. Elemente fundamentale şi aplicaţii în domeniile economic şi tehnic, 973-687-375-7, 2006
 27. Adina Popovici – Uniformizarea prezentării situaţilor financiare. Aprecierea nivelului de armonizare pentru companii din ţări membre ale uniunii europene, 973-687-533-5, 2007
 28. Dumitru Popovici – Finanţe publice, 973-687-517-2, 2007
 29. Elena Tonea – Marketing, 978-973-687-520-5, 2007
 30. Dumitru Popovici – Buget şi trezorerie publică, 978-973-687-546-5, 2007
 31. Silvia Medinschi, Nicoleta Buzilă – Managementul resurselor umane, 978-973-687-570-0, 2007
 32. Aleodor Şosdean, Rodica Blidişel – Contabilitatea instituţiilor publice, 978-973-687-571-7, 2007
 33. Crăciun Sabău, Irina Duran – Gestiunea financiară a întreprinderii, 978-973-687-617-2, 2007
 34. Crăciun Sabău, Irina Duran – Bazele contabilităţii, 978-973-687-618-9, 2007
 35. Viorel Trif, Cristina Mihaela Nagy – Situaţiile financiare ale întreprinderii, 978-973-687-627-1, 2007
 36. Dumitru Popovici – Tehnici de asigurare şi reasigurare, 978-973-687-633-2, 2007
 37. Dumitru Popovici – Control financiar şi expertiză contabilă, 978 -973-687-634-9, 2007
 38. Haranguş Daniela – Bănci şi operaţiuni bancare, 978-973-687-635-6, 2007
 39. Daniel Kysilka – Marketingul serviciilor, 978 -973-687-663-9, 2008
 40. Daniel Kysilka – Cercetarea în marketing. Obţinerea, analiza şi interpretarea datelor de marketing, 978-973-687-674-5, 2008
 41. Maria Călin – Restructurarea economică a bazinului minier şi implicaţiile sale sociale, 978-973-687-683-7, 2008
 42. Florenţa Tecuşan, Anca Romanek – Politica monetară şi de credit, 978-973-687-686-8, 2008
 43. Simona Cristina Martin – Creditul ipotecar – instrument al relansării şi susţinerii creşterii economice, 978-973-687-744-5, 2008
 44. Ana Crăsneanu – Managementul total al calităţii. Ghid de bune practici privind controlul intern (controlul managerial, controlul financiar – preventiv şi auditul public intern), 978-973-687-811-4, 2008
 45. Ana Crăsneanu – Managementul total al calităţii. Ghid de bune practici privind procedurile de lucru pentru activitatea de control intern. Procedura operaţională: Gestionarea şi administrarea patriomoniului public, 978-973-687-812-1, 2008
 46. Darius Borovicn – Planificarea şi managementul programelor educaţionale şi de formare continuă. Un ghid de bune practici pentru formatori, manageri educaţionali şi personalul cu atribuţii în domeniul formării continue şi a asigurării calităţii, 978-973-687-813-8, 2008
 47. Mihaela Răducea, Maria Niculescu – Abilităţi şi tehnici manageriale. Ghid de bune practici (partea 1 şi partea 2),  978-973-687-814-5, 2008
 48. Adrian Cojocariu, Cristina Ofelia Stanciu – Informatică de gestiune, 978-973-687-651-6, 2008
 49. Marina Luminiţa Sârbovan – Macroeconomie, 978-973-687-652-3, 2008
 50. Crăciun Sabău – Contabilitate aprofundată, 978-973-687-669-1, 2008
 51. Ramona Vasilescu – Sisteme informatice de contabilitate, 978-973-687-710-0, 2008
 52. Trif Viorel, Nagy Cristina Mihaela – Consolidarea conturilor, 978-973-687-774-2, 2008
 53. Stancu Franca – Sisteme contabile contemporane, 978-973-687-780-3, 2008
 54. Silvia Medinschi – Management, 978-973-687-785-8, 2008
 55. Mihaela Vartolomei, Mihael Vartolomei-M. –  Macroeconomie, 978-973-687-837-4, 2009
 56. Mihaela Vartolomei, Hanna Kinga Schramko-Földvary – Bazele contabilităţii, 978-973-687-838-1, 2009
 57. Ciprian Ilieş – Management financiar, 978-973-687-853-4, 2009
 58. Franca Stancu – Contabilitatea operaţiunilor de comerţ exterior, 978-973-687-858-9, 2009
 59. Franca Stancu – Contabilitatea operaţiunilor de comerţ exterior, 978-973-687-858-9, 2010
 60. Crăciun Sabău, Lucian Ioan, Alin Emanuel Artene – Contabilitate aprofundată, 978-606-569-125-4, 2010
 61. Valeriu Anghelescu, Rodica Delia Anghelescu – Satistică. Ed. a II-a revizuitã şi adăugită, 978-606-569-165-0, 2010
 62. Dorin Cosma Alexandru O. Crâşneac – Buget şi trezorerie, 978-606-569-207-7, 2011
 63. Doina Darvasi, Liliana Dorneanu, Adriana Bădescu, Mircea Untaru, Titus Slavici – Sisteme expert şi reţele neuronale în economie şi tehnică, 978-606-569-202-2, 2011
 64. Marius Miculescu – Contabilitatea publică. Particularitati regasite la nivelul entitatilor de sanatate publica din Romania, 978-606-569-190-2, 2011
 65. Crăciun Sabău, Viorel Triff, Alin Emanuel Artene, Cristina Mihaela Nagy –  Bazele contabilităţii, 978-606-569-263-3, 2011
 66. Dumitru Mnerie, Lucian Lădar, Gabriela-Victoria Mnerie – Marketing general, 978-606-569-347-0, 2012
 67. Dumitru Mnerie, Gabriela-Victoria Mnerie – Marketing specializat, 978-606-569-348-7, 2012
 68. Florea Vlad – Tranzacţii comerciale, contracte publice şi achiziţii publice, 978-606-569-345-6, 2012
 69. Dumitru Popovici, Gabriela Mariana Urcan – Standarde internaţionale de audit, 978-606-569-491-0, 2012
 70. Veronica Kürti, Ancuţa Tamaş, Antonela Körösi, Bebeşelea Adriana – Politici de mediu, 978-606-569-539-9, 2013
 71. Untaru Mircea –  Analiza economico-financiară, 978-606-569-538-2, 2013
 72. Ionel Ştefan, Adriana Bebeşelea, Titus Slavici – Finanţele publice şi fiscalitatea României, 978-606-569-528-3, 2013
 73. Doina Darvaşi  – Contabilitatea fundaţiilor şi asociaţiilor prin utilizarea sistemelor inteligenţei artificiale, 978-606-569-553-5, 2013
 74. Aura Emanuela Domil – Contabilitatea activelor, datoriilor si capitalurilor proprii la entitatile economice, 978-606-569-713-3, 2013
 75. Aura Emanuela Domil – Impactul informatiilor de mediu asupra contabilitatii, 978-606-569-743-0, 2013
 76. Sabau Craciun, Uhet Marina, Naghy Cristina Mihaela – Contabilitatea reorganizarii si lichidarii intreprinderii, 978-606-569-765-2, 2014
 77. Nagy Cristina Mihaela, Vasilescu Ramona Violeta – Contabilitatea pas cu pas cu ajutorul programelor de contabilitate, 978-606-569-771-3, 2014
 78. Lucian Ioan Sabau – Studiu privind rolul informatiilor contabile in luarea deciziilor strategice, 978-606-569-800-0, 2014
 79. Ana Crăsneanu – Implementarea sistemului de control managerial intern la primării. Proceduri operaţionale. Ed. a II-a, 978-606-569-819-2, 2014
 80. Bogdan Virgil Condea – Tendinţe privind armonizarea fiscală în Uniunea Europeană, 978-606-569-934-2, 2014
 81. Daniela Haranguş – Contabilitate bancară-Repere teoretice şi aplicaţii practice, 978-606-569-934-2, 2014
 82. Bogdan Cosmin Gomoi – Conținutul raporturilor financiare – între ameliorare și valorificare, 978-606-569-933-5, 2014
 83. Sabău Crăciun, Marina Uher, Mihaela Cristina Nagy – Contabilitatea reorganizării și lichidării intreprinderii, 978-606-569-973-1, 2015
 84. Cristina Mihaela Nagy, Ramona Violeta Vasilescu – Contabilitatea pas cu pas cu ajutorul programelor de calculator, Ediţia a II-a, 978-606-32-0084-7, 2015
 85. Ramona Vasilescu – Marketingul ospitalității, 978-606-32-0135-6, 2015
 86. Ana Crăsneanu – Dezvoltarea sistemului managerial de control intern. Riscuri în activitatea de conducere, 978-606-32-0118-9, 2015
 87. Janeta Simona Weisz – Cercetarea empirică la nivel macroeconomic: corelaţii unifactoriale şi multifactoriale privind învăţământul românesc, 978-606-32-0157-8, 2016
 88. Aura Domil, Dorel Mateş, Alin Emanuel Artene, Ludovica Breban, Alexandru Tamba, Antonela Ursachi, Veronica Grosu, Elena Hlaciuc, Marian Socoliuc, Adriana Puşcaş, Oana Bogdan – Contabilitatea şi gestiunea fiscală a entităţilor economice, 978-60632-0238-4, 2016
 89. Vanina Adoriana Trifan – Incursiuni teoretice și aplicative în finanțe publice, 978-606-32-0457-9, 2017
 90. Cristina Mihaela Nagy, Ramona Violeta Vasilescu – Contabilitatea pas cu pas cu ajutorul programului Saga C, Ediția a II-a îmbunătățită și adăugită, 978-606-32-0472-2, 2017
 91. Ion Pereș, Doina Darvasi, Cristian Pereș, Aura Domil, Bogdan Cotleț – Bazele contabilității, 978-606-32-0476-0, 2017. Coeditare cu Fundația Ioan Slavici, Timișoara 978-606-8480-52-7
 92. Dorel Mateș, Ovidiu Bunget (coordonatori) – Contabilitate aprofundată, 978-606-32-0391-6, 2017
 93. Bogdan Cosmin Gomoi – Repere practice de contabilitate, 978-606-32-0624-5, 2018
 94. Codruta Adelina Jivulescu – Publicitatea in turism. Studiu de caz: Arsenal Park Transilvania. Hotel & Adventure Park, 978-606-32-0698-6, 2019
 95. Lucian Cernușca, Claudia Boghicevici – Declarația unică, teorie și evidențe practice în județul Arad, 978-606-32-0797-6, 2019
 96.  Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” – Lucrările celui de al III-lea şi al IV-lea simpozion ştiinţific „Problemele actuale macro şi microeconomice în comerţ şi turism”, 973-8027-74-8, 2001
 97. Daniela Morariu, Diana Pizmaş – Comportamentul consumatorului – dileme, realităţi, perspective, 973-687-468-0, 2006
 98. Florea Vlad – Abordări conceptuale privind managementul firmei de comerţ şi turism, 978 -973-687-632-5, 2007
 99. Dina Maria Luţ – Influenţa determinantă pentru managementul resurselor umane, 978 -973-687-795-7, 2008
 100. Dina Maria Luţ – Managementul resurselor umane. Vector al competivităţii în firmele româneşti de comerţ, 978-973-687-796-4, 2008
 101. Marius Miculescu  – Gestionarea finanţării entităţilor de sănătate publică din România, 978-973-687-872-5, 2009
 102. Cipriana Sava – Turismul în contextul dezvoltării regionale durabile, 978-606-569-171-1, 2010
 103. Cipriana Sava – Strategii de dezvoltare a activităţii de turism, 978-606-569-178-0, 2010
 104. Cipriana Sava, Tudor Golosie – Turismul industrial o provocare actuală, 978-606-569-183-4, 2010
 105. Coord. Cipriana Sava, Luiza Caraivan – Tourism and durable development, 978-606-569-417-0, 2012
 106. Coord. Dina Maria Luţ şi Marius Miculescu – Lucrările simpozionului studenţesc „Turism şi dezvoltare durabilă”, 978-606-569-432-3, 2012
 107. Cipriana Sava, Mircea Goloşie – Idei privind turismul mulinologic în Regiunea de Dezvoltare Vest, 978-606-569-447-7, 2012
 108. Luiza Caraivan – Writing for business, 978-606-569-327-2, 2012
 109. Cipriana Sava, Luiza Caraivan – Valea râului Bega. Ghid de prezentare a localităţilor, 978-606-569-515-3, 2013
 110. Cipriana Sava, Luiza Caraivan – Valea râului Timiş: Ghid de prezentare a localităţilor, 978-606-569-559-7, 2013
 111. Florea Vlad, Ciprian Pavel – Proiecte economice – instrument managerial de planificare a afacerilor în comerț și turism, 978-606-32-0379-4, 2017
 112. Marius Miculescu, Cipriana Sava, Dina Luț, Alina Lazoc, Florea Vlad, Corina Miculescu – Teste grilă pentru susținerea examenului de licență la specializarea: economia comerțului, turismului și serviciilor – 2017-2018, 867-606-32-0560-6, 2018
 113. Georgeta Burtică, Adina Negrea – Tehnologie alimentară, 973-8027-33-0, 2000
 114. Crăciun Sabău, Ioan Pereş – Contabilitatea întreprinderii, 973-8027-45-4, 2000
 115. Maria Mariana Dobran – Incursiune în economie, 973-8027-27-6, 2000
 116. M. Teaciuc, T. Caciuc, C. Sabău, C. Haţegan – Bazele contabilităţii, 973-8027-42-X, 2000
 117. Maria Mariana Dobran – Dicţionar explicativ de termeni economici, 973-8027-49-7, 2000
 118. Septimiu Corneliu Pop, Vasile Duran, Maria Dobrina Dobran, Dorina Ghidarcia – Bazele economiei de piaţă, 973-8027-53-5, 2000
 119. Vasile Duran – Economie – teorie şi practică, 973-8027-66-7, 2000
 120. Maria-Mariana Dobran – Elemente de economie, 973-8027-73-X, 2001
 121. Vasile Duran – Finanţele publice ale României, 973-8027-77-2, 2001
 122. Maria-Mariana Dobran – Dicţionar economic explicativ, 973-8027-92-6, 2001
 123. Vasile Duran, Dan Duran – Gestiunea financiară a firmei, 973-8027-93-4, 2001
 124. Vasile Duran, Dan Duran – Economia şi gesiunea firmei, 973-8244-97-8, 2001
 125. Vasile Duran, Dan Duran, Diana Călin – Gestiunea firmei, 973-678-021-9, 2001
 126. Dorina Ghidarcea, Dan Duran – Bazele contabilităţii, 973-678-022-7, 2001
 127. Vasile Duran, Dan Duran – Finanţele societăţilor comerciale, 973-8244-40-4, 2001
 128. Vasile Duran – Microeconomie, 973-8244-48-X, 2001
 129. Vasile Duran, Sabin Ilieş – Macroeconomie, 973-8244-80-3, 2001
 130. Vasile Duran, Sabin Ilieş – Finanţele publice ale României, 973-8244-81-1, 2001
 131. Sabin Ilieş, Vasile Duran – Finanţele publice. Studii de caz, 973-8244-82-X, 2001
 132. Vasile Duran – Monedă şi credit, vol. I, 973-8244-51-X, 2001
 133. Vasile Duran – Monedă şi credit, vol. II, 973-8244-52-8, 2001
 134. Septimiu Corneliu Pop, Vasile Duran, Dorina Ghidarcia, Eugenia Grecu – Economie. Microeconomie – teorie şi aplicaţii, 973-8244-58-7, 2001
 135. Septimiu Corneliu Pop, Dorina Ghidarcia, Vasile Duran, Eugenia Grecu – Microeconomie, teorie şi aplicaţii, 973-8244-64-1, 2001
 136. Mihai Teaciuc, Leonora Caciuc, Crăciun Sabău, Camelia Haţegan – Bazele contabilităţii, 973-8027-95-0, 2001
 137. Crăciun Sabău, Ioan Pereş, Dumitru Cotleţ, Marius Miculescu, Adina Popa, Cristian Pereş – Contabilitatea întreprinderilor de comerţ, turism şi servicii, 973-8244-36-6, 2001
 138. Roman Lazoc, Diana Coralia Goia – Tehnici promoţionale, 973-8244-87-0, 2001
 139. Maria-Mariana Dobran, Kinga Hanka Folduary – Microeconomie, 973-687-049-9, 2002
 140. Septimiu Corneliu Pop – Economie, teorie şi aplicaţii, 973-687-031-6, 2002
 141. Vasile Duran, Cosmn Durac, Dan Duran – Gestiunea financiară a firmei – teorie şi practică, vol. I, 973-687-037-5, 2002
 142. Vasile Duran, Alexandru Cozac – Fiscalitate. Concepte, metode, practică, 973-687-110-X, 2003
 143. Vasile Duran, Diana Călin, Irina Duran – Finanţe manageriale; teorie şi practică, 973-687-149-5, 2003
 144. Maria  Mariana Dobran, Kinga H. Foldvary, Diana Călin – Economie. Caiet de seminar, 973-687-151-7, 2003
 145. Vasile Duran – Buget şi Trezorerie Publică, 973-687-156-8, 2003
 146. Vasile Turcu, Diana Maria Luţ – Microeconomie, 973-687-157-6, 2003
 147. Vasile Turcu, Daniela Morariu, Janeta Weisz – Turism internaţional, 973-687-174-6, 2004
 148. Vasile Turcu – Economia Întreprinderii de Turism, 973-687-185-1, 2004
 149. Adina Negrea – Alimentaţie – Catering, 973-687-266-1, 2004
 150. Rodica Delia Anghelescu – Matematici aplicate în economie, 973-687-171-1, 2004
 151. Vasile Turcu – Economia Întreprinderii de Turism, 973-687-185-1, 2004
 152. Daniela Morariu, Janeta Weisz – Economia Turismului, 973-687-186-X, 2004
 153. Filip Paţac – Istoria economiei naţionale, 973-687-193-2, 2004
 154. Crăciun Sabău, Marius Niculescu – Bazele contabilităţii, 973-687-194-0, 2004
 155. Vasile Duran, Alexandru Cozac, Vichentie Maniov, Dan Duran – Economia şi gestiunea firmei – teorie şi  practică, 973-687-247-5, 2004
 156. Crăciun Sabău – Contabilitate de gestiune, 973-687-252-1, 2004
 157. Septimiu Corneliu Pop – Elemente fundamentale de Microeconomie, 973-687-172-4, 2004
 158. Maria-Mariana Dobran – Dicţionar Economic, 973-687-181-9, 2004
 159. Eugenia Grecu – Iniţieri în contabilitate, 973-687-276-9, 2004
 160. Maia Mariana Dobran – ABC-ul integrării europene. Dicţionar de termeni comunitari – română, engleză, frenceză, germană, 973-687-332-3, 2005
 161. Vasile Duran, Alexandru Cozac, Dan Duran – Analiza economico-financiară. Teorie şi practică, vol. II, 973-687-279-3, 2005
 162. Vasile Duran – Economie şi practică, vol. II, 973-687-280-7, 2005
 163. Vasile Duran, Irina Duran, Ciprian Ilieş – Economie. Teorie şi practică, 973-687-343-9, 2005
 164. Eugenia Grecu – Finanţele întreprinderilor, 973-687-295-5, 2005
 165. Daniela Morariu – Managementul afacerilor. Tehnici de negociere, 973-687-208-4, 2005
 166. Vasile Turcu, Constantin Neguţ, Ion Dănăiţă, Florin Foltean, Daniela Morariu, Roman Lazoc, Dogariu Vasile, Cipriana Sava – Teste grilă pentru examenul de licenţă la economia comerţului şi serviciilor, 973-687-217-3, 2005
 167. Vasile Duran, Al. Cozac, Dan Duran – Analiza economico-financiară, vol. I, 973-687-246-7, 2004
 168. Adina Negrea – Expertiză merceologică, 973-687-299-8, 2005
 169. Ioan Pereş, Crăciun Sabău, Dumitru Cotleţ, Marius Miculescu, Cristian Pereş, Corina Miculescu – Contabilitatea întreprinderilor de comerţ şi turism, 973-687-283-1, 2005
 170. Daniela Morariu – Comunicare şi relaţii publice, 973-687-300-5, 2005
 171. Cipriana Sava – Proiecte economice, 973-687-306-4, 2005
 172. Vasile Turcu, Florin Foltean, Roman Lazoc, Constantin Negruţ, Daniela Moraru, Ion Dănăiaţă,Vasile Dogaru, Cipriana Sava – Teste grilă pentru examenul de licenţă la economia comerţului turismului şi serviciilor, 973-687-324-2, 2005
 173. Daniela Morariu, Janeta Weisz – Economia turismului, 973-687-471-0, 2006
 174. Aurel Stepan – Informatică economică – suport de curs, 973-687-378-1, 2006
 175. Vasile Turcu – Macroeconomie, 973-687-416-8, 2006
 176. Ion Pereş, Marius Miculescu, Cristian Pereş, Corina Miculescu – Contabilitate, 973-687-419-2, 2006
 177. Vasile Turcu, Florin Foltean, Roman Lazoc, Constantin Negruţ, Daniela Morariu, Ion Dănăiaţă, Dogaru Vasile, Ciprian Sava – Teste grilă pentru examenul de licenţă la „Economia comerţului, turismului şi serviciilor”, 973-687-424-9, 2006
 178. Georgeta Burtică, Adina Negrea – Bazele merceologiei. Ed. a II-a revizuită, 973-687-483-4, 2006
 179. Daniela Morariu, Diana Pizmaş – Comportamentul consumatorului – dileme, realităţi, perspective, 973-687-468-0, 2006
 180. Rodica Delia Anghelescu – Matematici aplicate în economie, 973-687-469-9, 2006
 181. Vasile Turcu, Dina Măria Luţ – Microeconomie, 973-687-470-2, 2006
 182. Vasile Dogaru – Statistică în economie, Ed. a II-a revizuită, 973-687-488-5, 2006
 183. Universitatea „Tibiscus” Timişoara – Facultatea de Ştiinţe Economice, 973-687-428-1, 2006
 184. Universitatea Tibiscus Timişoara, Facultatea de Ştiinţe Economice – Teste grilă pentru evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate la examenul de licenţă, 973-687-391-9, 2006
 185. Adrian Cojocariu – Introducere în informatică economică, 973-687-464-8, 2006
 186. „Tibiscus” University in Timişoara – Faculty of Economic Sciences, 973-687-478-8, 2006
 187. Bărglăzan Diana – Microeconomic, 973-687-363-3, 2006
 188. Maria-Mariana Dobran – Bazele microeconomiei, ediţia a II-a revizuită, 973-687-519-9, 2007
 189. Facultatea de ştiinţe economice „Tibiscus” – Teste grilă pentru evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate la examenul de licenţă, 978-973-687-550-2, 2007
 190. Sava Cipriana – Proiecte economice în turism, 978-973-687-545-8, 2007
 191. Marcela Silasi – Merceologie alimentară şi nealimentară, 978-973-687-541-0, 2007
 192. Vasile Dogaru – Economia comerţului, 978-973-687-544-1, 2007
 193. Filip Paţac, Corina Miculescu – Finanţe, 978-973-687-548-9, 2007
 194. Ecaterina Putz, Dina Maria Luţ – Economia comerţului, 978-973-687-553-3, 2007
 195. Marius Miculescu, Ion Pereş – Contabilitate. Ed. a III-a revizuită, 978-973-687-567-0, 2007
 196. Vasile Dogaru – Îndrumar de statistică economică, 978-973-687-626-4, 2007
 197. Florea Vlad – Tehnologia hotelieră, 978-973-687-655-4, 2008
 198. Florea Vlad – Proiecte economice – instrument managerial de planificare a afacerilor în comerţ şi turism, 978-973-687-709-4, 2008
 199. Filip Paţac – Istoria comerţului şi turismului, 978-973-687-718-6, 2008
 200. Aurel Stepan – Evoluţia şi stadiul actual al sistemelor informatice de rezervă holelieră, 978-973-687-807-7, 2008
 201. Aurel Stepan – Net-economia, 978-973-687-695-0, 2008
 202. Aurel Stepan – Sisteme informatice inteligente în economie şi comerţ electronic B2B – suport de curs, 978-973-687-696-7, 2008
 203. Florea Vlad – Managementul serviciilor, 978-973-687-705-6, 2008
 204. Valeriu Anghelescu, Rodica Delia Anghelescu – Matematici aplicate in economie, 978-973-687-787-2, 2008
 205. Aurel Stepan – Sisteme informatice şi inteligenţa artificială în economie, 978-973-687-808-4, 2008
 206. Aurel Stepan – Sisteme informatice în management şi neteconomie, 978-973-687-809-1, 2008
 207. Maria-Mariana Dobran – Bazele microeconomiei – curs aplicativ, 978-973-687-664-6, 2008
 208. Vasile Duran, Irina Duran – Fiscalitatea întreprinderii, 978-973-687-708-7, 2008
 209. Vasile Duran, Irina Duran – Microeconomie, 978-973-687-784-1, 2008
 210. Doina Bivolaru, Vasile Rotărescu, Oana Lobonţ, Titus Slavici, Ionel Ştefan, Rozica Mariş, Ancuţa Tămaş – Introducere în finanţe generale, 978-973-687-642-4, 2008
 211. Camelia-Daniela Haţegan – Contabilitatea generală a instituţiilor de credit, 978-973-687-699-8, 2008
 212. Dan Duran – Microeconomie, 978-973-687-914-2, 2009
 213. Ozana Străuţ, Manuela Stăicuţ – Engleză pentru contabilitate, 978-973-687-859-6, 2009
 214. Marius Miculescu – Contabilitate. Ed. revizuită şi adăugită, 978-973-687-868-8, 2009
 215. Vasile Turcu, Ecaterina Putz, Roman Lazoc, Constantin Negruţ, Daniela Turcu, Cipriana Sava, Marius Miculescu, Ion Dănăiaţă, Dina Luţ, Corina Miculescu – Teste-grilă pentru examenul de licenţă la „Economia comerţului, turismului şi serviciilor”, 978 -973-687-854-1, 2009
 216. Valeriu Anghelescu, Rodica Delia Anghelescu – Statisctică, 978-973-687-926-5, 2009
 217. Valeriu Anghelescu, Rodica Delia Anghelescu – Matematici aplicate în economie. Ed. a II-a revizuită şi adăugită, 978-973-687-937-1, 2009
 218. Dina Maria Luţ – Managementul resurselor umane. Ed a II-a, 978-606-569-027-1, 2010
 219. Constantin Negruţ, Vasile Turcu, Daniela Turcu, Ion Dănăiaţă, Ecaterina Putz, Ciprian Sava, Dina Luţ, Roman Lazoc, Marius Miculescu, Corina Miculescu – Teste grilă pentru examenul de licenţă la „Economia comerţului, turismului şi serviciilor”, 978-606-569-084-4, 2010
 220. Cipriana Sava – Economia turismului, 978-606-569-182-7, 2010
 221. Monica Ogarlaci, Aurel Stepan – Economia turismului. Sinteze, aplicatii, studii de caz, 978-606-569-189-6, 2010
 222. Florea Vlad – Management hotelier, 978-606-569-241-1, 2010
 223. Miculescu Marius – Contabilitatea entităţilor din comerţ, turism şi servicii, 978-606-569-244-2, 2010
 224. Cipriana Sava – Gestiunea activităţii de turism, 978-606-569-375-3, 2010
 225. Dina Maria Luţ – Management. Note de curs, 978-606-569-077-6, 2010
 226. Dumitru Ţucu – Optimizarea costurilor calităţii, 978-606-569-076-9, 2010
 227. Grigore Silaşi – Uniunea Europeană: federaţie economică? Note de curs, 978-606-569-209-1, 2011
 228. Cipriana Sava – Economia turismului. Manual de studiu individual, 978-606-569-389-0, 2012
 229. Vlad Florea – Tehnologie hotelieră şi de restaurante. Manual de studiu individual, 978-606-569-410-1, 2012
 230. Cipriana Sava – Gestiunea activităţii de turism. Manual de studiu individual, 978-606-569-415-6, 2012
 231. Cipriana Sava , Monica Ogârlaci – Turism internaţional. Manual de studiu individual, 978-606-569-416-3, 2012
 232. Christina Miţariu – Etica în afaceri, 978-606-569-373-9, 2012
 233. Cipriana Sava – Proiecte economice, 978-606-569-379-1, 2012
 234. Dina Luţ, Janeta Weisz – Microeconomie. Manual de studiu individual, 978-606-569-380-7, 2012
 235. Alina Lazoc, Janeta Weisz – Macroeconomie. Manual de studiu individual, 978-606-569-381-4, 2012
 236. Cipriana Sava – Economia turismului. Manual de studiu individual, 978-606-569-389-0, 2012
 237. Georgeta Burtică, Daniela Rus – Bazele merceologiei. Manual de studiu individual, 978-606-569-390-6, 2012
 238. Pavel Năslău – Matematică aplicată în economie. Manual de studiu individual, 978-606-569-391-3, 2012
 239. Dina Luţ – Management. Manual de studiu individual, 978-606-569-395-1, 2012
 240. Valeriu Anghelescu – Statistică. Manual de studiu individual, 978-606-569-396-8, 2012
 241. Ecaterina Putz – Economia comerţului. Manual de studiu individual, 978-606-569-397-5, 2012
 242. Alina Lazoc, Ciprian Pavel – Marketing. Manual de studiu individual, 978-606-569-399-9, 2012
 243. Alina Lazoc – Studiul comportamentului consumatorului. Manual de studiu individual, 978-606-569-400-2, 2012
 244. Marius Miculescu – Economia şi gestiunea întreprinderii. Manual de studiu individual, 978-606-569-402-6, 2012
 245. Corina Miculescu – Economia serviciilor. Manual de studiu individual, 978-606-569-403-3, 2012
 246. Corina Miculescu – Finanţe. Manual de studiu individual, 978-606-569-404-0, 2012
 247. Corina Miculescu – Analiză economico-financiară. Manual de studiu individual, 978-606-569-406-4, 2012
 248. Vlad Florea – Managementul firmei. Manual de studiu individual, 978-606-569-408-8, 2012
 249. Negruţ Constantin, Ciprian Pavel – Cercetări aplicative de piaţă. Manual de studiu individual, 978-606-569-409-5, 2012
 250. Vlad Florea – Managementul serviciilor. Manual de studiu individual, 978-606-569-411-8, 2012
 251. Dina Luţ – Managementul resurselor umane. Manual de studiu individual, 978-606-569-412-5, 2012
 252. Alina Lazoc – Metode şi tehnici promoţionale. Manual de studiu individual, 978-606-569-414-9, 2012
 253. Christina Miţariu – Etică în afaceri. Manual de studiu individual, 978-606-569-418-7, 2012
 254. Marius Miculescu, Dina Luţ, Cipriana Sava, Alina Lazoc, Florea Vlad, Corina Miculescu – Teste grilă pentru susţinerea examenului la specializarea „Economia comerţului, turismului şi serviciilor”, 978-606-569-422-4, 2012
 255. Luiza Caraivan – Comunicare în afaceri. Manual de studiu individual, 978-606-569-478-1, 2012
 256. Laura Marina Cismaş (Coord.), Adina Bărbulescu, Maria Daniela Oţil, Mihai Olimpiu Părean, Andra Miculescu – Fundamentele comunicării în economie, 978-606-569-365-4, 2012
 257. Alin Emanuel Artene, Irina Daniela Costescu – Microeconomie. Teorie şi aplicaţii, 978-606-569-442-2, 2012
 258. Marin Burtică, Gheorghe Vârlan – Previziune economică. Probleme fundamentale, 978-606-569-374-6, 2012
 259. Maria Daniela Oţil – Economie şi dezvoltare regională. Caiet de seminar, 978-606-569-376-0, 2012
 260. Marius Miculescu – Contabilitate. Manual de studiu individual, 978-606-569-378-4, 2012
 261. Alin Emanuel Artene, Irina Daniela Costescu – Microeconomie. Teorie şi aplicaţii, 978-606-569-442-2, 2012
 262. Cismaş Laura Mariana, Pitorac Ruxandra, Miculescu Andra –  Noţiuni de economie, 978-606-569-492-7, 2012
 263. Coord. Gabriela Victoria Mnerie, Dumitru Mnerie, Liliana Dorneanu, Viorel Nani, Nicoleta Ularu, Simina Mariş, Cristina Saizescu – Elemente de matematici aplicate, statistică şi econometrie, 978-606-569-530-6, 2013
 264. Doina Darvaşi – Contabilitatea fundaţiilor şi asociaţiilor prin utilizarea sistemelor inteligenţei artificiale, 978-606-569-553-5, 2013
 265. Mateia Nicolae Adrian – Statistică economică, 978-606-569-556-6, 2013
 266. Denisa Abrudan – Resursele umane şi performanţa în organizaţii, 978-606-569-566-5, 2013
 267. Ana Crăsneanu – Proceduri operaţionale în cadrul controlului managerial intern, 978-606-569-591-7, 2013
 268. Mateia Nicolae Adrian – Statistică economică, 978-606-569-556-6, 2013
 269. Dumitrescu Constantin-Dan, Trandafir Nicoleta – Bazele merceologiei. Elemente de curs şi lucrări, 978-606-569-517-7, 2013
 270. Cipriana Sava – Economia turismului, 978-606-569-730-0, 2014
 271. Marius Miculescu, Cipriana Sava, Dina Luţ, Alina Lazoc, Florea Vlad, Corina Miculescu – Teste grilă pentru susţinerea examenului de licenţă la specializarea: economia comerţului, 978-606-569-791-1, 2014
 272. Mateia Nicolae Adrian – Matematici aplicate în economie, 978-606-569-929-8, 2014
 273. Mateia Nicolae Adrian – Informatică economică, 978-606-569-929-8, 2014
 274. Franca Dumitru, Cristina Mihaela Nagy – Teorie și practică în contabilitatea instituțiilor publice, 978-606-569-941-0, 2014
 275. Dan Cristian Duran, Luminiţa Maria Gogan – Introducere în contabilitate, 978-606-569-957-1, 2015
 276. Dumitru Popovici (Coordonator) – Teste grilă pentru evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate la examenul de licență, 978-606-569-943-4, 2014
 277. Dina Maria Luţ, Janeta Weisz – Microeconomie. Manual de studiu individual, 978-606-32-0117-2, 2015
 278. Marius Nicolae Miculescu – Economia şi gestiunea întreprinderii, 978-606-32-0081-6, 2015
 279. Florea Vlad, Janeta Weisz – Fundamentele ştiinţei mărfurilor. Manual de studiu individual, 978-606-32-0085-4, 2015
 280. Marius Nicolae Miculescu – Contabilitatea financiară a entităţilor din comerţ, turism şi servicii, 978-606-32-0088-5, 2015
 281. Lucian Cernușca, Bogdan Gomoi  – Declaraţia unică, 978-606-32-0933-8, 2020
 282. Loredana Florina Văduvă, Ionuț Mircea Petroman – Forme alternative de turism – ISBN 978-606-32-1047-1, 2021
 283. Luiza Caraivan – Anale seria drept volumul XXIX, ISSN 1582-9359, 2021
Translate