Editura si Tipografie
Site-ul nostru in limba romana Site-ul nostru in limba engleza
 
 
 
Colectii
 
 
In pregatire
SUPORT
TELEFONIC
 
0256 204 816, 0256 490 262, 0724 031 751, 0744 610 802
 
Colectia Psihologie
 


 

 1. Lucia Anucuţa, Partenie Anucuţa - Psihologie şcolară. Învăţarea rapidă şi eficientă, 973-97519-8-9, 1995
 2. Partenie Anucuţa - Metode de cercetare psihologică a personalităţii, 973-99029-7-9, 1999
 3. Vasile Perciun - Dimensiunea proiectivă a relaţiilor interpersonale, 973-98373-7-9, 1999
 4. Dorel Ungureanu - Educaţie şi curriculum, 973-8027-04-7, 1999
 5. Partenie Anucuţa - Pedagogie pentru studenţi şi cadre didactice care dau examen de definitivat şi gradul II, 973-99029-2-8, 1999
 6. Dorel Ungureanu - Compendiu logopedic şcolar, 973-98373-5-2, 1999
 7. Partenie Anucuţa - Particularităţi ale cunoaşterii figurative şi operative la elevii ambliopi, 973-99029-8-7, 1999
 8. Vasile Perciun - Psihoanaliză clinică, 973-8027-22-5, 2000
 9. Vasile Perciun - Curs de psihoanaliză, 973-8027-23-3, 2000
 10. Vasile Perciun - Psihologie medicală, 973-8027-30-6, 2000
 11. Vasile Perciun - Curs de psihologie medicală, 973-8027-31-4, 2000
 12. Rodica Popa - Istoria psihologiei, 973-8027-38-1, 2000
 13. Ana Muntean - Violenţa domestică, 973-8027-57-8, 2000
 14. Ana Muntean, Narcisa Popescu, Smaranda Popa - Victimele, 973-8027-62-4, 2000
 15. Poesis Miuţ - Psihologie generală, vol. I, 973-8027-64-0, 2000
 16. Poesis Miuţ - Psihologie generală, vol. II, 973-8027-91-3, 2001
 17. Suzanne B. Robert-Ouvray - Copil abuzat, copil meduzat, 973-8244-01-3, 2001
 18. Zoltan Bogathy, Pavel Petroman - Psihologia astăzi, 973-8244-05-6, 2001
 19. Poesis Miuţ  - Stresul şcolar, 973-8244-08-0, 2001
 20. Vasile Perciun - Psihologie clinică, 973-8244-12-9, 2001
 21. Pavel Petroman - Începuturile psihologiei la Timişoara, 973-8244-15-3, 2001
 22. Ciprian Pânzaru - O incursiune în ştiinţa şi arta manipulării, 973-8244-91-0, 2001
 23. Mona Vintilă - Igienă şi sănătate mentală, 973-8244-46-3, 2001
 24. Ioan Al. Dumitru - Educaţie şi învăţare, 973-8244-60-9, 2001
 25. Zoltan Bogathy - Conflicte în organizaţii, 973-8244-89-7, 2001
 26. Pavel T. Petroman - Afirmarea psihologiei. Direcţii şi orientări în cadrul psihologiei explicite, 973-687-062-6, 2002
 27. Letiţia Hancheş, Ramona Tutunaru - Elemente orientative în proiectarea didactică – învăţământul  primar, 973-687-064-2, 2002
 28. Nuţ Sava - Anxietate şi performanţă la tineri, 973-687-136-3, 2003
 29. Doina Păşcuţă - Copilul dislalic, 973-687-095-2, 2003
 30. Doina Păşcuţă - Educaţia perceptiv-motrică şi actul lexico-grafic, 973-687-096-0, 2003
 31. Zoltán Bogathy, Pavel Petroman -  Psihologia astăzi, 973-687-173-8, 2004
 32. Adina Popa -Terzea, Tatiana Stoianovici-Hera - Pentru o comunicare eficientă, 973-687-248-3, 2004
 33. Nuţ Sava - Problematica Educaţiei şi a Curriculum-ului, 973-687-189-4, 2004
 34. Alina Mariş, Letiţia Hancheş - Practica pedagogică – componentă a formării iniţiale a cadrelor didactice, 973-687-253-X, 2004
 35. Doina Păşcuţă, Olga Tican - Educaţia perceptiv-motrică şi actul lexico-grafic, 973-687-199-1, 2004
 36. Ion Al. Dumitru - Consiliere psihopedagogică, 973-687-268-8, 2004
 37. Carmen Stanciu - Teorii ale personalităţii cu aplicaţie în asistenţa socială. Caiet de seminar, 973-687-313-7, 2005
 38. Dorina Login - Prevenţie şi sănătate mintală în adolescenţă, 973-687-364-1, 2006
 39. Adela Cîndea Măgăţ - Practica pedagogică - mijloc al profesionalizării didactice, 973-687-372-2, 2006
 40. Elisabeta Golea  - Rolul familiei în educarea şcolarului mic, 973-687-504-0, 2007
 41. Vîtu Snejana Ioana - Influenţa anxietăţii asupra performanţelor şcolare la puberi, 973-687-505-9, 2007
 42. Vîtu Snejana Ioana - Metode interactive de predare, 973-687-507-5, 2007
 43. Petrescu Poesis, Franţ Ancuţa, Lucica Silvia - Teorii şi practici educaţionale, 978 -973-687-576-2, 2007
 44. Teodora Anghel - Curs de psihanaliză, 978-973-687-620-2, 2007
 45. Poesis Petrescu - Fundamentele psihologiei, 978-973-687-649-3, 2008
 46. Poesis Petrescu - Psihologie şi educaţie, 978-973-687-650-9, 2008
 47. Letiţia Trif - Pedagogia învăţământului preşcolar şi primar,  978 -973-687-657-8, 2008
 48. Letiţia Trif - Managementul clasei/grupului educaţional, 978 -973-687-707-0, 2008
 49. Amalia Marinca - Elevii supradotaţi. Identificarea, educarea, şi reuşita lor şcolară, 978 -973-687-800-8, 2008
 50. Luminiţa Pană, Ramona Tutunaru - Psihologia vârstelor. Formare, evoluţie şi involuţie, 978-973-687-841-1, 2009
 51. Poesis Petrescu - Psihologie pentru examenul de definitivare în învăţământ: Profesori de psihologie, 978-973-687-842-8, 2009
 52. Teodora Anghel - Curs de psihanaliză, 978-973-687-852-7, 2009
 53. Ramona Hurduzeu - Elemente de psihologie educaţională. Repere teoretice şi aplicaţii practice, 978-973-687-855-8, 2009
 54. *** Sesiunea de comunicări ştiinţifice „Cultura psihopedagogică... O necesitate?”, 29 mai 2009 Timişoara, 978-973-687-873-2, 2009
 55. Teodora Anghel - Psihologia sănătăţii şi elemente de psihosomatică, 978-973-687-957-9, 2009
 56. Dănuţ Ioan Craşovan - Metodologia cercetării psihologice. Concepte, tehnici şi teorii fundamentale, 978-973-687-959-3, 2009
 57. *** Manager pentru calitate şi performanţă. Management educaţional. Studii şi articole legate de experienţa de formare din cadrul proiectului PHARE RO2005⁄ 017-553.04.01.02.04.02.01, 978-973-687-815-2,2009
 58. Florina Tucra, Diana Oszlanszky - Copilul cu carenţe educative speciale,  978-606-569-195-7, 2010
 59. Doina Păşcuţă, Floriana Ţucra, Diana Oszlanszky - Educaţia incluzivă - alternativă sau necesitate. Îndrumător pentru cadrele didactice din şcoala incluzivă, 978 -973-687-947-0, 2010
 60. Avram Florea - Îndrumător de practică pedagogică, 978 -973-687-944-9, 2010
 61. Mihaela Rădescu - Profesorul manager – o abordare managerială a activităţii educative. Lucrare metodico-ştiinţifică, 978-606-569-004-2, 2010
 62. Carmen Mirela Roman - Perspective manageriale în curriculum-ul la decizia şcolii în educaţia obligatorie, 978-606-569-016-5, 2010
 63. Corina Ardelean - Modalităţi de promovare a reuşitei şcolare, de prevenire şi înlăturare a eşecului şcolar, 978-606-569-024-0, 2010
 64. Tican Olga - Modalităţi de prevenire şi corecţie a deficienţelor de calcul la şcolarii mici, 978-606-569-032-5, 2010
 65. Craşovan Dănuţ Ioan - Bazele psihologiei experimentale, 978-606-569-204-6, 2011
 66. Craşovan Dănuţ Ioan - Fundamentele testării psihologice, 978-606-569-205-3, 2011
 67. Simpozionul Naţional „Metode moderne de învăţare interactivă”, Timişoara, 14 martie 2011, 978-606-569-224-4, 2011
 68. Carmen Rămineanţu - Învăţarea la elevul de vârstă şcolară mică, 978-606-569-234-3, 2011
 69. Carmen Răminenaţu - Strategiile didactice între clasic şi modern, 978-606-569-235-0, 2011
 70. Olga Tican - Integrarea elevilor mici cu deficienţe de calcul matematic în şcoala de masă, 978-606-569-842-0, 2014
 71. Olga Tican - Modalităţi de prevenire şi de corectare a deficienţelor de calcul la şcolarii mici, 978-606-569-844-1, 2014
 72. Olga Tican - Metode şi tehnici de verificare şi evaluare a rezultatelor şcolare în învăţământul primnar, 978-606-569-845-1, 2014
 73. Nicoleta Manuela Lazăr - Învățământul special integrat în școlile aflate în subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, 978-606-32-0337-4, 2016
 74. Nicoleta Manuela Lazăr - Influența părinților în dezvoltarea psihică a preșcolarilor, 978-606-32-0338-1, 2016
 75. Anghel Teodora - Științe comportamentale și psihologia sănătății. Caiet de laborator, 978-606-32-0445-6, 2017
 76. Adriana Roman - Puterea simplității - Depășește nefericirea și regăsește bucuria de a trăi, 978-606-32-0570-5, 2018
 77. Adriana Roman - Puterea simplității - Ghid de exerciții, 978-606-32-0571-2, 2018
 
Adriana Roman
Adriana Roman
Teodora Anghel
Olga Tican c1
Nicoleta Manuela Lazar
Olga Tican c2
Olga Tican c3
Nicoleta Manuela Lazar
Teodora Anghel
 
Noutati / Evenimente
 
Recenzii
 
 
Publicatiile noastre in presa...
 
Editura Eurostampa
B-dul. Revoluției din 1989 nr. 26
300024 Timișoara
 
 
Cos de cumparaturi
Eurostampa pe Facebook Eurostampa pe Twitter Eurostampa pe Google +