Editura si Tipografie
Site-ul nostru in limba romana Site-ul nostru in limba engleza
 
 
 
Colectii
 
 
In pregatire
SUPORT
TELEFONIC
 
0256 204 816, 0256 490 262, 0724 031 751, 0744 610 802
 
Colectia Economicon
 

 1. Romulus Dabu, Brigitte Ielics, Ioan Păşcuţă, Marcel Iordache, Sorin Pribac - Un consumator informat este un consumator protejat, 973-8027-05-5, 1999
 2. Zoltan Bogathy - Negocierea în organizaţii, 973-8027-18-7, 2000
 3. Mihai Boleanţu - Matematici aplicate în economie, 973-8027-63-2, 2000
 4. Ielics Brigitta - Valorificarea resurselor umane în cadrul firmei, 973-8244-04-8, 2001
 5. Ion  Al. Dumitru, Marcel Iordache - Educaţia şi învăţarea la vârsta adultă. Elemente de management şi marketing aplicate în educaţia adulţilor, 973-678-010-3, 2001
 6. Ielics Brigitta, Dabu Romulus, Păşcuţă Ioan, Iordache Marcel - Aspecte ale protecţiei drepturilor consumatorilor,  973-8244-32-3, 2001
 7. Ioan Păşcuţă - Economisirea şi comportamentul economizatorului, 973-8244-33-1, 2001
 8. Vasile Duran, Sabin Ilieşi, Alexandru Cozac - Finanţe publice, studii de caz, 973-8244-65-X, 2001
 9. Mihai Boleanţu - Matematici aplicate în economie, 973-8027-84-5, 2001
 10. Facultatea de Management în Producţie şi Transporturi, Timişoara - Probleme actuale ale economiei româneşti. Zilele Academice Timişene, ediţia a VII-a, 973-8244-17-X, 2001
 11. Ciprian Ioan Coteţ - Metode cantitative şi calitative în cercetarea consumului agroalimentar, 973-687-484-2, 2006
 12. Munteanu Alin - Agroturismul şi tehnologia informaţiei, 973-687-445-1, 2006
 13. Crăciun Sabau, Florin Popovici - Gestiunea financiară a întreprinderii, 973-687-433-8, 2006
 14. Emilia Novac, Nicoleta Buzilă - Management, 973-687-434-6, 2006
 15. Crăciun Sabău, Florin Popovici - Contabilitatea de gestiune, 973-687-441-9, 2006
 16. Gheorghe Vârlan, Marius Burtică, Ionuţ Goleţ - Previziune microeconomică, 973-687-457-5, 2006
 17. Florenţa Tecuşan, Ioan Fruja, Ioana Anda Milin, Nicoleta Buzilă, Anca Romanek - Microeconomie, 973-687-461-3, 2006
 18. Liana Pater - Matematici aplicate în economie, 973-687-462-1, 2006
 19. Crăciun Sabău, Viorel Trif - Bazele contabilităţii, 973-687-463-X, 2006
 20. Mariana Luminiţa Sârbovan - Macroeconomie, 973-687-466-4, 2006
 21. Liana Pater - Statistică economică, 973-687-472-9, 2006
 22. Viorel Trif, Rodica Blidişel - Contabilitate financiară, 973-687-475-3, 2006
 23. Cornel Haranguş - Etica în afaceri, 973-687-516-4, 2006
 24. Alin Munteanu - Informatică aplicată, 973-687-473-7, 2006
 25. Alin Munteanu - Reţele de calculatoare şi comunicaţii de date, 973-687-498-2, 2006
 26. Titus Slavici - Inteligenţa artificială. Elemente fundamentale şi aplicaţii în domeniile economic şi tehnic, 973-687-375-7, 2006
 27. Adina Popovici - Uniformizarea prezentării situaţilor financiare. Aprecierea nivelului de armonizare pentru companii din ţări membre ale uniunii europene, 973-687-533-5, 2007
 28. Dumitru Popovici - Finanţe publice, 973-687-517-2, 2007
 29. Elena Tonea - Marketing, 978-973-687-520-5, 2007
 30. Dumitru Popovici - Buget şi trezorerie publică, 978-973-687-546-5, 2007
 31. Silvia Medinschi, Nicoleta Buzilă - Managementul resurselor umane, 978-973-687-570-0, 2007
 32. Aleodor Şosdean, Rodica Blidişel - Contabilitatea instituţiilor publice, 978-973-687-571-7, 2007
 33. Crăciun Sabău, Irina Duran - Gestiunea financiară a întreprinderii, 978-973-687-617-2, 2007
 34. Crăciun Sabău, Irina Duran - Bazele contabilităţii, 978-973-687-618-9, 2007
 35. Viorel Trif, Cristina Mihaela Nagy - Situaţiile financiare ale întreprinderii, 978-973-687-627-1, 2007
 36. Dumitru Popovici - Tehnici de asigurare şi reasigurare, 978-973-687-633-2, 2007
 37. Dumitru Popovici - Control financiar şi expertiză contabilă, 978 -973-687-634-9, 2007
 38. Haranguş Daniela - Bănci şi operaţiuni bancare, 978-973-687-635-6, 2007
 39. Daniel Kysilka - Marketingul serviciilor, 978 -973-687-663-9, 2008
 40. Daniel Kysilka - Cercetarea în marketing. Obţinerea, analiza şi interpretarea datelor de marketing, 978-973-687-674-5, 2008
 41. Maria Călin - Restructurarea economică a bazinului minier şi implicaţiile sale sociale, 978-973-687-683-7, 2008
 42. Florenţa Tecuşan, Anca Romanek - Politica monetară şi de credit, 978-973-687-686-8, 2008
 43. Simona Cristina Martin - Creditul ipotecar - instrument al relansării şi susţinerii creşterii economice, 978-973-687-744-5, 2008
 44. Ana Crăsneanu - Managementul total al calităţii. Ghid de bune practici privind controlul intern (controlul managerial, controlul financiar - preventiv şi auditul public intern), 978-973-687-811-4, 2008
 45. Ana Crăsneanu - Managementul total al calităţii. Ghid de bune practici privind procedurile de lucru pentru activitatea de control intern. Procedura operaţională: Gestionarea şi administrarea patriomoniului public, 978-973-687-812-1, 2008
 46. Darius Borovicn - Planificarea şi managementul programelor educaţionale şi de formare continuă. Un ghid de bune practici pentru formatori, manageri educaţionali şi personalul cu atribuţii în domeniul formării continue şi a asigurării calităţii, 978-973-687-813-8, 2008
 47. Mihaela Răducea, Maria Niculescu - Abilităţi şi tehnici manageriale. Ghid de bune practici (partea 1 şi partea 2),  978-973-687-814-5, 2008
 48. Adrian Cojocariu, Cristina Ofelia Stanciu - Informatică de gestiune, 978-973-687-651-6, 2008
 49. Marina Luminiţa Sârbovan - Macroeconomie, 978-973-687-652-3, 2008
 50. Crăciun Sabău - Contabilitate aprofundată, 978-973-687-669-1, 2008
 51. Ramona Vasilescu - Sisteme informatice de contabilitate, 978-973-687-710-0, 2008
 52. Trif Viorel, Nagy Cristina Mihaela - Consolidarea conturilor, 978-973-687-774-2, 2008
 53. Stancu Franca - Sisteme contabile contemporane, 978-973-687-780-3, 2008
 54. Silvia Medinschi - Management, 978-973-687-785-8, 2008
 55. Mihaela Vartolomei, Mihael Vartolomei-M. -  Macroeconomie, 978-973-687-837-4, 2009
 56. Mihaela Vartolomei, Hanna Kinga Schramko-Földvary - Bazele contabilităţii, 978-973-687-838-1, 2009
 57. Ciprian Ilieş - Management financiar, 978-973-687-853-4, 2009
 58. Franca Stancu - Contabilitatea operaţiunilor de comerţ exterior, 978-973-687-858-9, 2009
 59. Franca Stancu - Contabilitatea operaţiunilor de comerţ exterior, 978-973-687-858-9, 2010
 60. Crăciun Sabău, Lucian Ioan, Alin Emanuel Artene - Contabilitate aprofundată, 978-606-569-125-4, 2010
 61. Valeriu Anghelescu, Rodica Delia Anghelescu - Satistică. Ed. a II-a revizuitã şi adăugită, 978-606-569-165-0, 2010
 62. Dorin Cosma Alexandru O. Crâşneac - Buget şi trezorerie, 978-606-569-207-7, 2011
 63. Doina Darvasi, Liliana Dorneanu, Adriana Bădescu, Mircea Untaru, Titus Slavici - Sisteme expert şi reţele neuronale în economie şi tehnică, 978-606-569-202-2, 2011
 64. Marius Miculescu - Contabilitatea publică. Particularitati regasite la nivelul entitatilor de sanatate publica din Romania, 978-606-569-190-2, 2011
 65. Crăciun Sabău, Viorel Triff, Alin Emanuel Artene, Cristina Mihaela Nagy -  Bazele contabilităţii, 978-606-569-263-3, 2011
 66. Dumitru Mnerie, Lucian Lădar, Gabriela-Victoria Mnerie - Marketing general, 978-606-569-347-0, 2012
 67. Dumitru Mnerie, Gabriela-Victoria Mnerie - Marketing specializat, 978-606-569-348-7, 2012
 68. Florea Vlad - Tranzacţii comerciale, contracte publice şi achiziţii publice, 978-606-569-345-6, 2012
 69. Dumitru Popovici, Gabriela Mariana Urcan - Standarde internaţionale de audit, 978-606-569-491-0, 2012
 70. Veronica Kürti, Ancuţa Tamaş, Antonela Körösi, Bebeşelea Adriana - Politici de mediu, 978-606-569-539-9, 2013
 71. Untaru Mircea -  Analiza economico-financiară, 978-606-569-538-2, 2013
 72. Ionel Ştefan, Adriana Bebeşelea, Titus Slavici - Finanţele publice şi fiscalitatea României, 978-606-569-528-3, 2013
 73. Doina Darvaşi  - Contabilitatea fundaţiilor şi asociaţiilor prin utilizarea sistemelor inteligenţei artificiale, 978-606-569-553-5, 2013
 74. Aura Emanuela Domil - Contabilitatea activelor, datoriilor si capitalurilor proprii la entitatile economice, 978-606-569-713-3, 2013
 75. Aura Emanuela Domil - Impactul informatiilor de mediu asupra contabilitatii, 978-606-569-743-0, 2013
 76. Sabau Craciun, Uhet Marina, Naghy Cristina Mihaela - Contabilitatea reorganizarii si lichidarii intreprinderii, 978-606-569-765-2, 2014
 77. Nagy Cristina Mihaela, Vasilescu Ramona Violeta - Contabilitatea pas cu pas cu ajutorul programelor de contabilitate, 978-606-569-771-3, 2014
 78. Lucian Ioan Sabau - Studiu privind rolul informatiilor contabile in luarea deciziilor strategice, 978-606-569-800-0, 2014
 79. Ana Crăsneanu - Implementarea sistemului de control managerial intern la primării. Proceduri operaţionale. Ed. a II-a, 978-606-569-819-2, 2014
 80. Bogdan Virgil Condea - Tendinţe privind armonizarea fiscală în Uniunea Europeană, 978-606-569-934-2, 2014
 81. Daniela Haranguş - Contabilitate bancară-Repere teoretice şi aplicaţii practice, 978-606-569-934-2, 2014
 82. Bogdan Cosmin Gomoi - Conținutul raporturilor financiare - între ameliorare și valorificare, 978-606-569-933-5, 2014
 83. Sabău Crăciun, Marina Uher, Mihaela Cristina Nagy - Contabilitatea reorganizării și lichidării intreprinderii, 978-606-569-973-1, 2015
 84. Cristina Mihaela Nagy, Ramona Violeta Vasilescu - Contabilitatea pas cu pas cu ajutorul programelor de calculator, Ediţia a II-a, 978-606-32-0084-7, 2015
 85. Ramona Vasilescu - Marketingul ospitalității, 978-606-32-0135-6, 2015
 86. Ana Crăsneanu - Dezvoltarea sistemului managerial de control intern. Riscuri în activitatea de conducere, 978-606-32-0118-9, 2015
 87. Janeta Simona Weisz - Cercetarea empirică la nivel macroeconomic: corelaţii unifactoriale şi multifactoriale privind învăţământul românesc, 978-606-32-0157-8, 2016
 88. Aura Domil, Dorel Mateş, Alin Emanuel Artene, Ludovica Breban, Alexandru Tamba, Antonela Ursachi, Veronica Grosu, Elena Hlaciuc, Marian Socoliuc, Adriana Puşcaş, Oana Bogdan - Contabilitatea şi gestiunea fiscală a entităţilor economice, 978-60632-0238-4, 2016
 89. Vanina Adoriana Trifan - Incursiuni teoretice și aplicative în finanțe publice, 978-606-32-0457-9, 2017
 90. Cristina Mihaela Nagy, Ramona Violeta Vasilescu - Contabilitatea pas cu pas cu ajutorul programului Saga C, Ediția a II-a îmbunătățită și adăugită, 978-606-32-0472-2, 2017
 91. Ion Pereș, Doina Darvasi, Cristian Pereș, Aura Domil, Bogdan Cotleț - Bazele contabilității, 978-606-32-0476-0, 2017. Coeditare cu Fundația Ioan Slavici, Timișoara 978-606-8480-52-7
 92. Dorel Mateș, Ovidiu Bunget (coordonatori) - Contabilitate aprofundată, 978-606-32-0391-6, 2017
 93. Bogdan Cosmin Gomoi - Repere practice de contabilitate, 978-606-32-0624-5, 2018
 94. Codruta Adelina Jivulescu - Publicitatea in turism. Studiu de caz: Arsenal Park Transilvania. Hotel & Adventure Park, 978-606-32-0698-6, 2019
 95. Lucian Cernușca, Claudia Boghicevici - Declarația unică, teorie și evidențe practice în județul Arad, 978-606-32-0797-6, 2019

 

 
Dorel Mateș și Ovidiu Bunget (coordonatori) - Contabilitate aprofundăta
Cristina Naghy
Ioana Anda Milin
Ramona Vasilescu
Lucian Sabau
Ana Crasneanu
Bogdan Virgil Condea
Contabilitate bancară - Repere teoretice şi aplicaţii practice
Janeta Weisz
Ana Crasneanu
Aura Domil
Cristina Mihaela Nagy
Ion Peres
Codruta Adelina Jivulescu
Lucian Cernușca & Claudia Boghicevici
 
Noutati / Evenimente
 
Recenzii
 
 
Publicatiile noastre in presa...
 
Editura Eurostampa
B-dul. Revoluției din 1989 nr. 26
300024 Timișoara
 
 
Folosim cookie-uri pentru a personaliza conținutul și anunțurile, pentru a oferi funcții de rețele sociale și pentru a analiza traficul. De asemenea, le oferim partenerilor de rețele sociale, de publicitate și de analize informații cu privire la modul în care folosiți site-ul nostru Politica cookiesSunt de acord