Editura si Tipografie
Site-ul nostru in limba romana Site-ul nostru in limba engleza
 
 
 
Colectii
 
 
In pregatire
SUPORT
TELEFONIC
 
0256 204 816, 0256 490 262, 0724 031 751, 0744 610 802
 
Colecţia AgroVet
 

 1. Ionel Jianu - Concepte, sisteme şi tehnici de analiză şi control a produselor agroalimentare, 973-8027-43-8, 2000
 2. Ionel Jianu - Sisteme de procesare agroalimentară, 973-8027-46-2, 2000
 3. Gheorghe Bonca - Genetica şi reproducţia animalelor de laborator, 973-8244-11-0, 2001
 4. Matiuţi Marcel - Zootehnie, 973-8244-53-6, 2001
 5. C-tin Mateescu - Reologia produselor agroalimentare, vol. I, 973-8027-82-9, 2001
 6. Adrian Riviş, Dorel Pârvu - Coloizi în aliment şi alimentaţie, 973-8027-89-6, 2001
 7. Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare, Timişoara - Lucrările Simpozionului „Ştiinţe, Procese şi Tehnologii Agroalimentare. Zilele Academice Timişene”, ediţia a VII-a, 973-8244-20-X, 2001
 8. Jianu Ionel Călin - Calcule tehnologice în aditivarea alimentară, 973-678-002-2, 2001
 9. Gheorghe Tănăsescu - Agricultura – ramură vitală a economiei naţionale, 973-8244-39-0, 2001
 10. Dragoslav Vlad Mircov - Meteorologie, 973-687-033-2, 2002
 11. Teodor Ioan Traşcă, Al. Rinovetz - Instalaţii de frig şi climatizare pentru industria alimentară, 973-687-140-1, 2003
 12. Doina Mariana Gâtlan, Antoanela Cozman - Ghid practic de fizică, 973-687-170-3, 2004
 13. Dorel Pârvu - Elemente de chimie-fizică şi coloidală, 973-687-263-7, 2004
 14. Berbentea Flavius - Tehnici de procesare a cărnii, 973-687-177-0, 2004
 15. Adrian Riviş - Contaminanţi agroalimentari, 973-687-270-X, 2004
 16. Iosif Gergean - Analiza produselor agroalimentare, 973-687-271-8, 2004
 17. Cotuna Doru, Filimon Nicoleta - Fiziologie animală, 973-687-288-2, 2005
 18. Flavius Berbentea - Tehnologii alimentare animale, 973-687-357-9, 2005
 19. Camelia Cioban - Sisteme şi tehnici de ambalare a produselor alimentare, 973-687-321-8, 2005
 20. Teodor Ioan Traşcă - Operaţii unitare în industria alimentară, 973-687-322-6, 2005
 21. Stanciu Eugenia - Precipitaţiile atmosferice din Banat, 973-687-362-5, 2006
 22. Petre Bucur - Ecologie şi protecţia mediului, 973-687-474-5, 2006
 23. Moţ Teodor - Patologie medicală veterinară - aparatul respirator - aparatul cardiovascular, Ed. revizuită, 973-687-406-0, 2006
 24. Mapjnel Hora Blaga, Luminiţa Cojocaru - Managementul pajiştilor şi a culturilor furajere, 973-687-407-9, 2006
 25. Molnar Levente Ştefan - Fitopatologie, 973-687-455-9, 2006
 26. Cornelia Petroman, Ioan Petroman, Gabriela Popescu, Ioan Caba - Alimentaţie publică, 973-687-399-4, 2006
 27. Ioana Anda Milin - Piaţa produselor agricole - trecut, prezent, perspective, 973-687-403-6, 2006
 28. Vlad Mircov - Biofizica aplicată în agricultură - Metoda de stimulare cu rezonanţă electromagnetică impulsivă, 973-687-409-5, 2006
 29. Teodorioan Traşca, Alexandru Rinovetz - Instalaţii de frig şi climatizare pentru industria alimentară, 973-687-415-X, 2006
 30. Teodor Ioan Traşcă - Operaţii, aparate şi utilaje în industria alimentară. Ed. a II-a, 973-687-426-5, 2006
 31. Molnar Levente Ştefan - Fitopatologie, 973-687-455-9, 2006
 32. Teodor Ioan Traşcă - Operaţii unitare în industria alimentară, 973-687-479-6, 2006
 33. Cornelia Petroman - Procesarea produselor agroalimentare, 973-687-485-0, 2006
 34. Iuliana Neagu, Constantin Culea, Petroman Ioan - Creşterea animalelor, 978-973-687-524-3, 2007
 35. Ioan Petroman - Managementul sistemelor de creştere şi exploatare a animalelor, 978-973-687-525-0, 2007
 36. Iuliana Ioana Merce - Piaţa laptelui şi produselor lactate în România, 978-973-687-527-4, 2007
 37. Cioban Camelia - Ambalarea şi promovarea băuturilor răcoritoare şi alcoolice, 978-973-687-602-8, 2007
 38. Teodor Ioan Traşcă - Utilaje în industria alimentară, 978-973-687-637-0, 2007
 39. Iosip Moţ, Ştefan Nicolae, Marton Alexandru - Protecţia mediului – O abordare ecologică, 978-973-687-572-4, 2007
 40. Florin Dumescu - Managementul mediului şi dezvoltare durabilă, 978-973-687-621-9, 2007
 41. Adrian Riviş - Monitorizarea riscului de contaminare a produselor agroalimentare, 978-973-687-641-7, 2008
 42. Camelia Cioban - Politici şi strategii de siguranţă şi securitate alimentară, 978-973-687-648-6, 2008
 43. Alina Mădălina Laţo, Mircea Goian - Nămolul orăşenesc – Resursă fertilizantă în agricultură, 978-973-687-700-1, 2008
 44. Constantin Mateescu - Reologia alimentului, 978-973-687-702-5, 2008
 45. Orboi Manuela-Dora - Agricultura organică. De la producător la consumator, 978-973-687-732-2, 2008
 46. Nicoleta Buzilă - Marketingul distribuţie şi consumul de produse agroalimentare, 978-973-687-844-2, 2009
 47. Ciolac Mariana Ramona - Management în turism rural şi agroturism, 978-973-687-836-7, 2009
 48. Alexandra Becherescu, Anca Aneta Dragunescu, Olimpia Alina Iordănescu -  Producere de sămânţă şi material săditor la plante legunicole, pomi fructiferi şi viţă de vie, 978-606-569-035-6, 2010
 49. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină veterinară a Banatului Timişoara. Facultatea de Horticultură şi Silvicultură -  Volum aniversar 2010, 978-606-569-083-7, 2010
 50. Nicoleta Hădărugă - Book of abstracts, 978-606-569-093-6, 2010
 51. Iosip Mot Ştefan Nicolae, Marton Alexandru - Protecţia şi ingineria mediului, 978-973-687-978-4, 2010
 52. Cornelia Petroman - Procesarea materiilor prime agricole, 978-973-687-958-6, 2010
 53. Ioan Petroman - Managementul turismului cultural în judeţul Timiş: politici de intervenţie, 978-606-569-092-9, 2010
 54. Diana Veronica Dogaru - Expertiza şi siguranţă alimentară, 978-606-569-275-6, 2011
 55. Oglavie Ofelia - Contribuţii la studiul polenului, 978-606-569-250-3, 2011
 56. Centrul de Consultanţă şi Cooperare Rurală Euroregională Timişoara - Octavian Guler, Mirela Guler Radu Şumălan - Şcoala de soiuri. Grâu de toamnă 2010-2011, Partea I – Soiuri, 978-606-569-280-0, 2011
 57. Centrul de Consultanţă şi Cooperare Rurală Euroregională Timişoara - Octavian Guler, Mirela Guler, Radu Şumălan - Şcoala de soiuri. Grâu de toamnă 2010-2011, Partea a II-a - Fertilizare, tratamente, biostimulatori, 978-606-569-281-7, 2011
 58. Coord. Constantin Falcă, Mircea Valerian Mircean, Gavril Giugiu, Călin Pop, Teodor Moţ, Constantin Vlăgioiu, Gheorghe Solcan, Corneliu Mihail Brăslaşu, Ionel  Papuc, Vasile Vulpe - Medicina internă a animalelor, vol II, 978-606-569-324-1, 2012
 59. Ghiţă Alina Georgeta - Oenologie, 978-606-569-307-4, 2012
 60. Gabriel Otavă - Managementul gestaţiei la vacă, 978-606-569-522-1, 2013
 61. Mederle Gh. Narcisa Geanina, Ilie S. Marius Stelian, Oprescu A. Ion, Morariu Gh. Sorin - Animal Biology and Ecology, 978-606-569-532-0, 2013
 62. Ilie Marius, Mederle Narcisa, Oprescu Ion, Morariu Sorin - Animal Biology and Ecology. Textbook of practical work, 978-606-569-533-7, 2013
 63. Ismina Iosim - Strategii şi tehnici de negociere în agroturism, 978-606-569-693-8, 2013
 64. Nicoleta Hădărugă - Book of abstracts - The 5 th International Conference on food Chemistry, Engineering & Technology, 978-606-569-804-8, 2014
 65. Ioan Petroman, Cornelia Petroman - Destinaţii turistice internaţionale, 978-606-569-916-8, 2014
 66. Tiberiu Iancu - Economie agroturistică, 978-606-569-924-3, 2014
 67. Ioan Petroman, Diana Marin, Cornelia Petroman - Bazele turismului, 978-606-569-975-5, 2015
 68. Nicoleta Hădărugă - Book of abstracts -  The 6 th International Conference on food Chemistry, Engineering & Technology, 978-606-32-0018-2, 2015
 69. Ioan Petroman, Cornelia Petroman, Diana Marin - Transporturi turistice, 978-606-32-0040-3, 2015
 70. Ioan Petroman, Marin Diana, Cornelia Petroman - Bazele turismului, 978-606-569-975-5, 2015
 71. Ana Maria Dincu - Management în turism, 978-606-32-0075-5, 2015
 72. Ioan Brad - Managementul producţiei, 978-606-32-0144-8, 2015
 73. Ioan Petroman, Cornelia Petroman - Destinaţii turistice internaţionale, ed. a II-a, 978-606-32-0177-6, 2016
 74. Ioan Petroman - Managementul turismului cultural în judeţul Timiş - Politici de intervenţie, ed. a II-a, 978-606-32-0178-3, 2016
 75. Cornelia Petroman - Procesarea materiilor prime agricole, ed. a II-a, 978-606-32-0179-0, 2016
 76. Cornelia Petroman - Metode şi tehnici de obţinere a produselor alimentare,978-606-32-0195-0, 2016
 77. Remus Gherman - Cooperaţia agricolă - Trecut, prezent şi viitor, 978-606-32-0186-8, 2016
 78. Iasmina Iosim - Communication and Media, 978-606-32-0579-8, 2018

 

 
Iasmina Iosim
Ioan Brad
Tiberiu Iancu
Iasmina Iosim
Ioan Petroman
Bazele turismului
Ioan Petroman
Ioan Petroman
Cornelia Petroman
Cornelia Petroman
Ioan Petroman
Remus Gherman
 
Noutati / Evenimente
 
Recenzii
 
 
Publicatiile noastre in presa...
 
Editura Eurostampa
B-dul. Revoluției din 1989 nr. 26
300024 Timișoara
 
 
Cos de cumparaturi
Eurostampa pe Facebook Eurostampa pe Twitter Eurostampa pe Google +